Beschermd varend erfgoed

Juridische gevolgen

Vanaf de voorlopige bescherming krijg je te maken met een aantal rechten en plichten. Aangezien een vaartuig een mobiel goed is, behoud je als eigenaar het recht om het te gebruiken en om van ligplaats te veranderen. Ook het eigendomsrecht wordt gerespecteerd. Je bent wel verplicht om een wijziging van vaste ligplaats te melden. Je vraagt ook toelating aan het agentschap als je het vaartuig langer dan negen maanden buiten Vlaanderen brengt.

Je moet het varend erfgoed in een goede staat te behouden. Dat betekent dat je het erfgoed niet ontsiert, beschadigt of vernielt en dat je de nodige instandhouding- en onderhoudswerken uitvoert. Voor deze werken kan je na de definitieve bescherming  en onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een onderhoudspremie of een beheerspremie.

Vrijstellingen

Overheden en andere organisaties kunnen voordelen of vrijstellingen uitwerken voor beschermd varend erfgoed. Momenteel zijn wij op de hoogte van volgende (gedeeltelijke) vrijstellingen:

  • de Vlaamse Waterweg geeft een korting op het concessierecht voor woonboten die als “historisch erfgoed” in aanmerking komen (30% van het gewone tarief)
  • de Haven van Gent stelt het vastgesteld varend erfgoed vrij van havenrechten
  • de Stadshaven van Antwerpen geeft een korting van 50% op het liggeld voor beschermde vaartuigen

Mogelijk kennen ook andere bevoegde instanties bepaalde vrijstellingen, voordelen of kortingen toe aan varend erfgoed opgenomen in de vastgestelde inventaris. Vraag dit dus steeds na. Van zodra wij van een beheerder vernemen dat bepaalde voordelen worden toegekend, nemen we die op deze webpagina op. Beheerders die bepaalde vrijstellingen verlenen, kunnen dit aan het agentschap melden.

Herkenningsteken en wimpel

Op beschermd varend erfgoed kan een herkenningsteken en een wimpel worden aangebracht. 

 

Folder over beschermd varend erfgoed

Meer informatie over de beschermingprocedure en rechtsgevolgen van een bescherming vind je in de folder over varend erfgoed in Vlaanderen.