Aanvullende erfgoedpremie voor goed onderhoud

Kan je aantonen dat je het erfgoed waarvoor je premie vraagt de voorbije zes jaar zelf goed onderhouden hebt, dan kan je een aanvullende premie van 10% aanvragen.

Wat is goed onderhoud?

Goed onderhoud is een combinatie van regelmatige inspecties, preventieve acties en, indien nodig, herstellingswerken.

Goed onderhoud betekent dat je regelmatig de toestand van je erfgoed inspecteert. Je kijkt na of er gebreken zijn en voert de nodige ingrepen uit om het in goede toestand te houden.

Bijvoorbeeld het kuisen van de goten, het nakijken en herstellen van de dakaansluitingen, het schilderen van het schrijnwerk, het plaatselijk herstel van uitgevallen voegwerk, het knotten van een knotboom, het scheren van hagen, het maaien en afvoeren van het maaisel van grasland en wegbermen.

Wie kan de aanvullende premie aanvragen?

Enkel de aanvrager van de erfgoedpremie, dat is de eigenaar, erfpachter, huurder, vruchtgebruiker, ..., die het erfgoed zelf gedurende zes jaar goed heeft onderhouden, kan de aanvullende premie aanvragen. Nieuwe eigenaars kunnen geen aanvullende premie aanvragen omdat ze het onderhoud niet zelf uitvoerden.

Hoe vraag je de aanvullende premie aan?

Kan je aantonen dat je de voorbije zes jaar je erfgoed zelf goed onderhouden hebt, dan voeg je bij je premieaanvraag een onderhoudslogboek. Vraag je je premie niet via het e-loket aan, dan kan je het onderhoudslogboek via mail versturen naar je erfgoedconsulent of het e-mailadres van je regionale dienst.

Je hebt er dus belang bij om zo snel mogelijk te starten met een onderhoudslogboek!

Wil je een premie aanvragen en heb je de voorbije jaren je erfgoed goed onderhouden, maar heb je geen onderhoudslogboek omdat dit toen nog niet bestond, dan kan je toch een aanvullende premie van 10% aanvragen op basis van:

  • een recent toestandsrapport dat niet ouder is dan 3 jaar. 
  • een opsomming van de werken die je de afgelopen 6 jaar uitvoerde, met facturen en foto’s voor, tijdens en na

Deze overgangsmaatregel kan je tot eind 2024 toepassen.