Aanvullende erfgoedpremie voor goed onderhoud

Kan je aantonen dat je het erfgoed waarvoor je premie vraagt de voorbije zes jaar zelf goed onderhouden hebt, dan kan je een aanvullende premie van 10% aanvragen.

Wat is goed onderhoud?

Goed onderhoud is een combinatie van regelmatige inspecties, preventieve acties en, indien nodig, herstellingswerken.

Goed onderhoud betekent dat je regelmatig de toestand van je erfgoed controleert of laat controleren op gebreken of schade. Je maakt een toestandsrapport op of laat het opmaken, zodat je onderhoudswerken kan gaan inplannen en uitvoeren.

Enkele voorbeelden:

 • Na een storm kijk je na of er geen dakpannen zijn verschoven. Verschoven dakpannen herleg je zo snel mogelijk zelf of laat een dakwerker dit voor jou doen.
 • Na de herfst kijk je de dakgoten na en verwijder je bladeren, zodat de goten en afvoerpijpen niet verstopt raken. Je kan dit zelf doen, maar je kan ook een onderhoudscontract afsluiten.
 • Eén keer om de drie jaar kijk je de dakbedekking grondig na. Je controleert of de aansluitingen nog voldoen en laat dit eventueel herstellen. Je kan dit zelf doen, je kan het vragen aan Monumentenwacht of aan een dakwerker.
 • Buxus- en taxushagen snoei je bij voorkeur éénmaal in de lente en éénmaal in het najaar. Voor haagbeuken en beuken volstaat meestal één snoeibeurt tijdens of op het einde van de zomer.
 • Om soortenrijke en bloemrijke hooilanden te behouden, maai je bij voorkeur éénmaal in het voorjaar en éénmaal in het najaar. Voer het maaisel af.
 • Verwijder af en toe woekerende waterplanten uit grachten of waterpartijen.

Kwaliteitsvol onderhoud vraagt om expertise en vakmanschap. Expertise om de meest geschikte methodes en aangepaste maatregelen te kiezen. En vakmanschap om een goede uitvoering te garanderen. Het is belangrijk dat het onderhoud op een duurzame manier gebeurt, zodat de ingreep niet leidt tot gevolgschade. Heel wat ingrepen moeten bovendien regelmatig herhaald worden.

Enkele voorbeelden:

 • Je wilt het voegwerk van een gevel in baksteenmetselwerk herstellen. Op basis van de bestaande bakstenen en legmortels kies je voor een voegmortel die aansluit bij het bestaande metselwerk. Harde cementmortels zijn achteraf moeilijk te verwijderen. Kalkmortels geven bij historisch metselwerk de meest duurzame resultaten. Deze mortels vragen een vakman met ervaring en kennis over deze traditionele materialen. Goede vakmensen zullen de bestaande voegen voorzichtig uithalen, zonder schade aan de bakstenen.
 • Bij het herleggen van kasseien wordt vaak gewerkt met een open voeg en waterdoorlatende steenslagfundering. Dit maakt dat de kasseien gemakkelijk uitgenomen en gerecupereerd kunnen worden als de weg ooit opnieuw aangelegd wordt. Bij zwaardere funderingen met een gesloten voeg worden de kasseien vastgezet in een mortellaag. Dit leidt tot onherstelbare schade aan de kasseien, die vaak uniek zijn en een belangrijke historische waarde hebben.
 • Het onderhouden en snoeien van oude bomen (veteraanbomen) vraagt maatwerk. Je doet dan ook best beroep specialisten.

Wie kan de aanvullende premie aanvragen?

Enkel de aanvrager van de erfgoedpremie, dat is de eigenaar, erfpachter, huurder, vruchtgebruiker, ..., die het erfgoed zelf gedurende zes jaar goed heeft onderhouden, kan de aanvullende premie aanvragen. Nieuwe eigenaars kunnen geen aanvullende premie aanvragen omdat ze het onderhoud niet zelf uitvoerden.

Hoe vraag je de aanvullende premie aan?

Eerste aanvraag

Kan je aantonen dat je de voorbije zes jaar je erfgoed zelf goed onderhouden hebt, dan voeg je bij je premieaanvraag een onderhoudslogboek. Vraag je je premie niet via het e-loket aan, dan kan je het onderhoudslogboek via mail versturen naar je erfgoedconsulent of het e-mailadres van je regionale dienst.

Je hebt er dus belang bij om zo snel mogelijk te starten met een onderhoudslogboek!

Wil je een premie aanvragen en heb je de voorbije jaren je erfgoed goed onderhouden, maar heb je geen onderhoudslogboek omdat dit toen nog niet bestond, dan kan je toch een aanvullende premie van 10% aanvragen op basis van:

 • een recent toestandsrapport dat niet ouder is dan 3 jaar. 
 • een opsomming van de werken die je de afgelopen 6 jaar uitvoerde

Deze overgangsmaatregel kan je tot eind 2024 toepassen.

Heb je al een goedgekeurd onderhoudslogboek?

Heb je al een goedgekeurd onderhoudslogboek voor je erfgoed, dan volstaat het dat je de volgende 5 jaar wanneer je een nieuwe premie aanvraagt het overzicht van maatregelen aanvult. Je voegt enkel het aangevulde overzicht toe aan je premieaanvraag.

Om de 6 jaar heb je een nieuw toestandsrapport nodig, want dan evalueren wij het onderhoudslogboek opnieuw in zijn geheel. Je voegt dan bij je premieaanvraag zowel het nieuwe toestandsrapport als het overzicht van maatregelen van de afgelopen 6 jaar.