De onderzoeksresultaten van het project “Archeologisch vooronderzoek met proefsleuven. Op zoek naar een optimale strategie” zijn nu ook gepubliceerd in het wetenschappelijk vaktijdschrift Archaeological Prospection.

Jaarlijks leveren we ongeveer 300 vergunningen af om een archeologisch vooronderzoek met proefsleuven en -putten te starten. Dat maakt van deze methode de meest toegepaste archeologische prospectietechniek in Vlaanderen. Je kan het artikel raadplegen onder ‘early view’ met als bibliografische referentie: Haneca K., Debruyne S., Vanhoutte S., Ervynck A., Vermeyen M. & Verhagen P. 2016: Simulating trial trenches for archaeological prospection: assessing the variability in intersection rates, Archaeological Prospectionp, in press.

Wie interesse heeft, kan een pdf van het artikel opvragen bij Kristof Haneca.

Links