Na een openbaar onderzoek is de historische kern van 58 historische steden opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones. Ook de kaart van gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt werd vastgesteld. Het agentschap Onroerend Erfgoed voegde deze twee informatielagen samen met een nieuwe laag beheersplannen toe aan het geoportaal Onroerend Erfgoed. Dit geoportaal kreeg meteen het nieuwe jasje van de huisstijl van het agentschap.

Vaststelling archeologische zones in historische stadskernen
De ondergrond van elke historische stad in Vlaanderen bevat unieke sporen van een rijk archeologisch verleden. Na een openbaar onderzoek is de historische kern van 58 historische steden opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.
De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed ondertekende deze besluiten op 19 februari 2016. De besluiten en de rechtsgevolgen die van toepassing zijn op de vastgestelde inventaris van archeologische zones treden in werking 10 dagen na publicatie van deze besluiten in het Belgisch Staatsblad.
De opname in de vastgestelde inventaris van archeologische zones biedt de garantie dat bij toekomstige stedenbouwkundig vergunningsplichtige ingrepen in de bodem of bij verkavelingsvergunningen met een minimale oppervlakte van 100 m² een archeologisch onderzoek wordt gevoerd en de geschiedenis van de stad verder ontrafeld, verrijkt en aangevuld wordt. Bouwheren en projectontwikkelaars weten bovendien vóór de start van een bouwproject waar ze aan toe zijn op het vlak van archeologie.

Kaart van gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt
Samen met de vaststelling van de inventaris van archeologisch zones is de kaart van gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt vastgesteld. Voor een bouwproject of stedenbouwkundig vergunningsplichtige ingreep in de bodem of verkavelingsvergunning die geheel in zo’n gebied ligt, hoeft geen archeologietraject te worden gevolgd.
Ook voor deze kaart treden de besluiten en de rechtsgevolgen die erop van toepassing zijn in werking 10 dagen na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

                                                           
Geoportaal Onroerend Erfgoed met meer informatie en een nieuwe look
De voorbije weken onderging het geoportaal Onroerend Erfgoed een grondige make-over in de nieuwe huisstijl van het agentschap Onroerend Erfgoed. De aanpassingen aan het geoportaal zijn echter niet alleen esthetisch. Er werden een aantal nieuwe functies toegevoegd. Welke informatie je te zien krijgt op de kaart, pas je in het menu aan bij ‘Lagen’. Acht ‘informatielagen’ staan standaard aangevinkt. De andere lagen moet je manueel toevoegen. Op dat ogenblik verschijnen ze pas in de legende, rechts in beeld.

De informatielagen hebben een duidelijkere indeling gekregen. Terwijl de nadruk vroeger lag op alle afzonderlijke inventarissen, lees je de informatie nu thematisch: beschermd onroerend erfgoed, vastgestelde inventaris, Unesco Werelderfgoed, … Dat heeft een groot voordeel: zoek je bijvoorbeeld alleen informatie over beschermde items, dan kan je met een of twee simpele kliks de wetenschappelijke en vastgestelde inventarissen verbergen. Vroeger kostte dat veel meer moeite en inzicht.

Op het geoportaal vind je naast de nieuwe informatielagen over de ‘vastgestelde archeologische zones’ en de ‘gebieden waar geen archeologisch erfgoed’  te verwachten valt ook een nieuwe laag’ Beheersplannen’. Die lagen vind je ook terug in de legende.

  • De laag ‘Beheersplannen’: als je op een bepaald object op de kaart doorklikt waarvoor een beheersplan is opgemaakt, kan je dat plan meteen  downloaden via de beheersplannenwebsite.
  • De laag ‘Archeologische zones’: als je doorklikt op een object binnen deze laag, beland je op onze inventariswebsite. Daar vind je meer informatie over de betreffende archeologische zone.
  • De laag ‘Gebieden geen archeologie’: samen met de archeologische zones werden ook de gebieden vastgesteld waar geen archeologische erfgoed te verwachten valt. Het besluit kan je downloaden in de nieuwe besluitendatabank.