Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit rond archeologie bij het Onroerenderfgoeddecreet.

Het besluit legt onder meer de lijst vast met aangeduide erkende archeologen. Het bevat ook een aantal technische reparaties aan het Onroerenderfgoedbesluit en wijzigt diverse besluiten rond archeologie, onder meer over de premie voor buitensporige opgravingskosten.

Links