Ja, wanneer wij bij werken aan je beschermde erfgoed (gebouwen beschermd als monument, gebouwen in stad- en dorpsgezichten en cultuurhistorische landschappen) specifieke eisen stellen wat betreft energiebesparende maatregelen, dan kan je voor de meerkosten van die werken een premie krijgen.

De energiebesparende maatregelen moeten vermeld zijn in een energieaudit. Voer je een energieaudit uit voor een beschermd monument, dan kan je daarvoor ook een onderzoekspremie voor voorafgaande onderzoek krijgen.

De nieuwe regel is opgenomen in de richtlijn over de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten voor bouwkundig erfgoed met erfgoedpremie of onderzoekspremie. Om de meerkosten te berekenen maak je gebruik van dit rekenblad.

Informatie over premies voor reguliere energiebesparende maatregelen vind je bij het Vlaams Energieagentschap.