Op 19 september 2017 organiseerde het agentschap Onroerend Erfgoed samen met VLEVA en het departement Cultuur, Jeugd en Media een infosessie rond EU-subsidies voor projecten in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH 2018). Meer dan 165 professionals uit de brede erfgoedsector en heel wat lokale besturen namen in de Koninklijke Bibliotheek van België deel aan deze boeiende namiddag.

De informatiesessie bestond uit drie grote blokken:
1. Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed: algemene situering van het initiatief op Europees niveau en de organisatie en initiatieven vanuit de Vlaamse overheid.
2. EU-financiering in het kader van dit jaar: overzicht van de financieringsmogelijkheden voor erfgoed in bestaande programma's zoals Horizon 2020, Erasmus+, Cosme, Interreg, PDPOIII... alsook de mogelijkheden van de aparte call van Creative Europe voor het Erfgoedjaar en het Europa voor de Burger-programma.
3. Inspiratiegedeelte: vier organisaties brachten hun eigen ervaringen met EU-projecten en -financiering: Alden Biesen, Kempens Landschap, Tapis Plein en Raversyde.

Lees het verslag.

Presentaties:

Links