Administratieve update van de huidige inventaris bouwkundig erfgoed

Je kunt de huidige inventaris van het bouwkundig erfgoed van je stad, gemeente of regio een administratieve update geven.

De administratieve gegevens controleren:

afbakening, adres, fysieke toestand en erfgoedwaarde

Om een lokaal erfgoedbeleid te kunnen enten op de bestaande inventaris onroerend erfgoed, moeten de administratieve gegevens juist zijn. Het is dan voor elke burger en ambtenaar duidelijk over welk erfgoed het precies gaat.

Je kunt de gegevens uit de inventaris van je gemeente of regio controleren op administratieve juistheid:

  • het adres
  • de afbakening op de kaart
  • de fysieke toestand (bewaard/niet bewaard)
  • de aanwezigheid van erfgoedwaarde (aanwezig/niet aanwezig)

Voor de steden gemeenten in de provincies Oost- en West-Vlaanderen is het controleren van deze gegevens prioritair in de voorbereiding van de nieuwe vaststellingsprocedures voor de inventaris bouwkundig erfgoed. Het is van groot belang dat de nieuwe vaststellingsbesluiten correcte, actuele gegevens bevatten.

Ook andere gemeenten doen er goed aan wijzigingen van de administratieve gegevens door te geven aan het agentschap: wij zetten doorlopend in op het actueel houden van deze data.

Hoe je dit precies aanpakt, lees je in onze handleiding:

Correcties kan je ons bezorgen via inventaris@onroerenderfgoed.be

De inhoudelijke basisgegevens controleren:

typologie, datering en bouwstijl

De inhoudelijke basisinformatie voor bouwkundig erfgoed bestaat uit de gegevens over typologie (functie), datering en bouwstijl. Het zijn de kernbegrippen waarrond de beschrijving van het bouwkundig erfgoed is opgebouwd. Je vindt ze bij elke inventarisfiche als zoekterm of tag terug, in de rechter kolom. Deze gegevens zijn als erfgoedkenmerken opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.

Als je opmerkt dat deze gegevens fout of achterhaald zijn, kun je ze corrigeren. Je kunt ons de bijgewerkte gegevens voor typologie, bouwperiode en bouwstijl bezorgen, vergezeld van een korte motivering en de bron van de gegevens. Die aanvullende informatie kunnen we aan een bestaande fiche toevoegen.

We concentreren ons voor inhoudelijke correcties vooral op Oost- en West-Vlaanderen. Aanvullingen voor die provincies worden prioritair verwerkt: ze zijn immers van groot belang in de voorbereiding van de nieuwe vaststellingsbesluiten.

Hoe je een inhoudelijke aanvulling precies aanpakt, lees je in onze handleiding:

De beeldbank aanvullen

Lokale overheden kunnen fotomateriaal bezorgen voor de beeldbank. Dat kan voor panden en constructies waarvoor al een (actieve, gepubliceerde) fiche in de inventariswebsite bestaat. We focussen op fotomateriaal van objecten waarvan we nog geen of geen recente beelden hebben.

Richtlijnen voor het invoeren van fotomateriaal in de beeldbank vind je in deze handleiding: