Adviesorganen

Het beleidsdomein Onroerend Erfgoed telt drie adviesraden die de Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement adviseren over allerhande beleidsvraagstukken.

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO)

De SARO adviseert de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement over strategische beleidsvraagstukken en over de hoofdlijnen van het beleid voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. De raad heeft bovendien een klankbordfunctie en draagt bij tot het vormen van een beleidsvisie en het interpreteren van maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. Meer informatie vind je op de website van SARO.

Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

De VCOE geeft advies over allerlei aspecten van het onroerenderfgoedbeleid zoals het vaststellen van inventarissen, het beschermen van onroerend erfgoed en het wijzigen, omzetten of opheffen van beschermingsbesluiten.

De VCOE bestaat uit eenentwintig leden:

  • veertien leden met expertise in minstens één van de disciplines van onroerend erfgoed (bouwkundig erfgoed, landschappen of archeologie)
  • zeven leden uit het maatschappelijk middenveld met expertise in onroerend erfgoed

Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE)

De VCVE geeft advies over onder andere de vaststelling van de inventaris varend erfgoed, de bescherming van varend erfgoed en het wijzigen, omzetten of opheffen van beschermingsbesluiten.

De VCVE bestaat uit zeven leden:

  • vijf leden met expertise in varend erfgoed, waaronder één uit het middenveld
  • twee leden voorgedragen door de Vlaamse overheid