Adviesplicht bij erfgoedlandschappen

 

Adviesplicht in planningsprocedures en effectenbeoordelingen

Bij RUP’s en plan-MER’s gelegen in erfgoedlandschappen wordt een advies gevraagd aan Onroerend Erfgoed, net als bij beschermd erfgoed. 

 

Adviesplicht in vergunningsprocedures

Voor aanvragen met betrekking tot percelen die in erfgoedlandschappen liggen, wordt aan het agentschap Onroerend Erfgoed een advies gevraagd in volgende drie gevallen:

  • Percelen die in gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde liggen
  • Het optrekken of plaatsen van een constructie in agrarisch gebied in de ruime zin of in ruimtelijk kwetsbaar gebied
  • Aanmerkelijke reliëfwijzigingen, het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen of het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond als vermeld in artikel 4.2.1, 5° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Ook bij stedenbouwkundige attesten en bij project-MER’s is er een advies van Onroerend Erfgoed.
Sommige RUP’s koppelen een adviesplicht aan het voorschrift voor erfgoedlandschap.