Archeologie van historische parken en tuinen. Een lezing door Brian Dix

17.06
2019
Agenda

Herman Teirlinkgebouw

auditorium Toots Tielemans
Havenlaan 88, 1000 Brussel
Maandag 17 juni 2019
14.00 - 16.30 uur

 

Op 17 juni 2019 geeft Brian Dix in Brussel een lezing over tuinarcheologie. Brian Dix is gespecialiseerd in de archeologie van historische tuinen en ontworpen landschappen. Hij maakt analyses en assessments voor de interpretatie en de bescherming ervan en voert gedetailleerde studies en registraties uit in het kader van restauratieprojecten.

 

Brian leidde verschillende projecten van Rusland tot Roemenië en voerde talrijke onderzoeken uit over belangrijke Engelse sites zoals Hampton Court Palace en Kensington Gardens. Hij geeft lezingen aan universiteiten en andere wetenschappelijke en historische instituten in Europa en is voorzitter van The International Conservation Board van het Muzakowski/Muskauer Park, een werelderfgoedsite op de Pools-Duitse grens. In 2013 schreef Brian een bijdrage over tuinarcheologie voor Relicta 10.

Historische parken en tuinen komen in uiteenlopende vormen voor en verschillen enorm in grootte, complexiteit en belangrijkheid. De datering loopt van in de Romeinse periode over de middeleeuwen tot in de 20ste eeuw. Het kan gaan om begraven resten, maar ook om rechtstaande overblijfselen die ooit de omgeving van koninklijke residenties, kastelen en andere verblijfplaatsen op het platteland opsmukten. Denk bovendien aan stedelijke tuinen, cottage gardens  of de resten van grote, uitgebreide, formele layouts rond landhuizen. Maar ook aan uitgetekende landschappen met aangeplante parken en zorgvuldig uitgekiende scènes die het geheel een pittoreske kwaliteit geven. Andere landschappelijke parken, zoals publieke parken en de terreinen rond ziekenhuizen en andere zorginstituten, focussen zich eerder op bezinning en recreatie. Terwijl herdenkingslandschappen voor de doden bewaard bleven in de lay-out van kerkhoven.

Het bastion te Boughton House na restauratie
Alden Biesen, opgraving in 2007 van een pad

 

Archeologisch onderzoek - als onderdeel van een multidisciplinair project-  is een belangrijke manier om de evolutie van zulke plaatsen op te sporen en de belangrijkste elementen te  kunnen duiden. Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van luchtfoto’s en historische kaarten in combinatie met data uit analytisch veldwerk, niet-intrusief geofysisch onderzoek of zelfs gedetailleerde opgravingen. Zo kan men overgaan tot conservatie, accurate herstellingen en betrouwbare reconstructies.

Kennis over het oorspronkelijke concept, de uitwerking en de stijl ervan, geven nieuwe inzichten voor het beheer van een site. Bij historische tuinen gaat het over het plan, de details van beplanting en de gebruikte planten. Men moet heel voorzichtig omgaan met de interpretatie van de archeologische en historische gegevens. Het herkennen van de patronen die zorgen voor ruimtelijke en seizoensgebonden variatie is niet evident, maar erg belangrijk om een site correct te interpreteren en een goed beheer uit te bouwen.

Tijdens de lezing overlopen we de verschillende types van archeologische resten die mogelijks bewaard zijn gebleven in historische tuinen en parken. We bekijken hoe de verschillende types kunnen opgespoord worden en bespreken hoe de resultaten kunnen gebruikt – en misbruikt  –  worden, vaak een bewijs van de spanning tussen bewaring en verbetering.

Je kan niet meer inschrijven voor deze lezing.