Archeologisch syntheseonderzoek, lichting 2018, deel 2

26.03
2021
Agenda

Digitaal, via MS Teams

Vanuit je eigen woonkamer, keuken, bureau ...
Havenlaan 88, 1000 Brussel
Vrijdag 26 maart 2021
13.30 - 16.00 uur

Sinds 2018 geeft de Vlaamse overheid jaarlijks projectsubsidies uit voor archeologisch syntheseonderzoek. De negen onderzoeken uit de eerste jaargang zijn ondertussen met succes afgerond en de ongemeen boeiende resultaten worden nu geleidelijk verspreid naar de archeologische sector én het brede publiek. Voortaan organiseren we jaarlijks een studiedag over de syntheseonderzoeken. Deze dag is bedoeld voor professionele archeologen en iedereen die bij de archeologische erfgoedzorg betrokken is.

De eerste editie organiseren we noodgedwongen digitaal, opgesplitst in twee delen. Op 22 januari 2021 organiseerden we een succesvolle eerste deel waarin vijf projecten hun resultaten voorstelden. Op 26 maart 2021 volgt nu een tweede sessie waarin de resultaten van de overige projecten aan bod komen.

Op het programma:

 • Stad Gent: Pijpen voor Malta: Gentse Kleipijpjes uit de periode 1600-1900 in archeologisch en sociaal cultureel perspectief.
  Kleipijpen vormen sinds de introductie omstreeks 1600 een belangrijk onderdeel van de materiële cultuur. Hoewel dit soort artefacten heel vaak worden aangetroffen bij opgravingen, zijn ze ondergewaardeerd wat onderzoek betreft. 
 • Intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA: Door de bomen het bos zien. Een landschapsreconstructie van een microregio in de Zuid-Vlaamse leemstreek tussen de late ijzertijd en het begin van de late middeleeuwen.
  De indieners realiseerden een eerste proeve tot microregionaal landschapsonderzoek voor een beperkte regio uit de Zuid-Vlaamse leemstreek. Het gaat meer bepaald om een landschapsreconstructie voor de Scheldevallei en de aan weerszijden flankerende heuvelzones in de Zuid-Vlaamse leemstreek in de periode late ijzertijd en het begin van de late middeleeuwen. 

 • Tracéolab, Universiteit Luik: Functioneel onderzoek van laat-paleolithische en vroeg-mesolithische sites in Vlaanderen.
  Dit onderzoek biedt een beter inzicht in het effect van de gekozen opgravings- en verwerkingsprocedures op de mogelijkheden tot functionele analyse van steentijdartefacten, een evaluatie van het potentieel van Vlaamse steentijdsites voor residu-analyse en tot slot een inzicht in de functie van enkele laat-paleolithische en vroeg-mesolithische concentraties vuurstenen artefacten uit Vlaanderen.

 • Vlaams Erfgoedcentrum bvba: Op zoek naar nieuw geluk? Een bijzonder grafveld bij de Beukenbergweg in de vroege jaren van de Romeinse stad Tongeren.
  Dit onderzoek kijkt naar een bijzonder aspect van een grootschalige opgraving bij Tongeren-Beukenbergweg in 2013. De opgraving leverde voor Vlaanderen een bijzonder grafveld op, opvallend door zijn ligging, datering en verschijningsvorm. Het grafveld ligt binnen de grenzen van de nederzetting, gaat enkel om inhumaties en dateert uit het begin van onze jaartelling. Op basis van o.a. DNA- en isotopenonderzoek ontrafelde men de betekenis van deze bijzondere site.

Foto: Cnuts et al. Copyright: TraceoLab, Universiteit Luik.

Presentaties deel 1:

Wie er in januari niet bij was, kan de presentaties van de eerste studiedag nog steeds bekijken. Je vindt de presentaties op de webpagina over de projecten uit 2018.

Inschrijven:

Deelname is gratis. Deze studiedag telt mee als verdiepende opleiding voor erkende archeologen. Volg je 1 van de 2 delen, dan heb je voldaan aan de te volgen tweejaarlijkse verdiepende opleiding.

 

Geeft een verplicht veld aan
Ben je erkend archeoloog en neem je deel aan de studiedag in het kader van de verplichte verdiepende opleidingen, geef dan je erkenningsnummer op.