Archeologisch syntheseonderzoek, lichting 2020

03.03
2023
Agenda

Digitaal, via MS Teams

Vanuit je eigen woonkamer, keuken, bureau, ...
Havenlaan 88, 1000 Brussel
Vrijdag 3 maart 2023
13.00 - 16.00 uur

Sinds 2018 geeft de Vlaamse overheid projectsubsidies uit voor archeologisch syntheseonderzoek. Jaarlijks organiseren we een studiedag over de syntheseonderzoeken. Deze dag is bedoeld voor professionele archeologen en iedereen die bij de archeologische erfgoedzorg betrokken is. Deze editie zijn de syntheseonderzoeken van 2020 aan de beurt.

Deze studiedag telt mee als verdiepende opleiding voor erkende archeologen.

Programma

13.00 uur: Verwelkoming door Peter De Wilde (administrateur-generaal agentschap Onroerend Erfgoed)
13.15 uur: Pieterjan Deckers – VUB
Middeleeuws metaal: van smallfinds naar big data.
13.40 uur: Simon Verdegem – Skylarcs
Vermist aan het front.
14.05 uur: Dieter Verwerft – AardeWerk
Veen als venster op het verleden.

KORTE PAUZE van 14.30 tot 14.45 uur

14.45 uur: Davy Herremans – 1-2-3 archeologie
Is het gras groener aan de andere kant? De studie van mottekastelen vanuit landschappelijk perspectief.
15.10 uur: Jessica Palmer en Liesbeth Massagé – SOLVA
Wat schaft het bot? Een vergelijkend onderzoek naar eetgewoonten en indicatoren voor sociale gelaagdheid van stedelijke en landelijke populaties in Zuid-Oost-Vlaanderen, aan de hand van stabiel isotopenonderzoek op menselijk botmateriaal.
15.35 uur: Jeroen Vanden Borre – Archeologie & Erfgoed
Memor, een visie op menselijke resten in archeologische context.

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. Enkele dagen voor de webinar ontvang je een e-mail met de deelnamelink.

 

Foto: Copyright BAAC

Geeft een verplicht veld aan
Ben je erkend archeoloog en neem je deel aan de webinar in het kader van de verplichte verdiepende opleidingen, geef dan je erkenningsnummer op.