Derde basisopleiding over de Code van Goede Praktijk

20.04
2020
Agenda

Herman Teirlinckgebouw

Transitielab 01.04
Havenlaan 88, 1000 Brussel
Maandag 20 april 2020
9.30 - 15.00 uur

Op maandag 20 april 2020 organiseren we voor de derde keer een opleiding over de Code van Goede Praktijk. De opleiding is bedoeld voor kandidaat-erkende archeologen die nog geen erkenning hebben.

Sinds 1 april 2019 moeten archeologen die een erkenning type 1 of 2 willen aanvragen, eerst een basisopleiding over de Code van Goede Praktijk volgen. Deze opleiding is dus niet bedoeld voor archeologen die al een erkenning bezitten.

De opleiding vertrekt vanuit een veronderstelde basiskennis over de code. Je zorgt er dus best voor dat je de code vooraf bekijkt. Je vindt alle nodige informatie op onze website.

Programma

09u30 - 10u00: ontvangst met koffie

10u00 - 11u00: inleiding (de rol van de actor - de relatie met andere actoren)

11u00 - 12u00: het vooronderzoek (het bureauonderzoek - landschappelijk/waarderend boren, proefputten en sleuven - opmaak van de archeologienota en nota, toelating en melding)

12u00 - 13-00: broodjeslunch

13u00 - 14u00: de opgraving (stratigrafische principes - natuurwetenschappelijk onderzoek - assessment)

14u00 - 15u00: de rapportage (onderzoeksdocumenten over het veldwerk - het archeologierapport en eindverslag - conservatie en overdracht van ensembles)

Inschrijven

De opleiding is gratis, maar inschrijven verplicht. Dat kan via onderstaand formulier.