Infosessie Lokaal Onroerenderfgoedbeleid

30.11
2023
Agenda

Digitaal (via Teams)

Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel
Donderdag 30 november 2023
13.30 - 15.00 uur

Het agentschap nodigt alle lokale besturen uit voor een digitaal infomoment over lokaal onroerenderfgoedbeleid op 30 november van 13.30 tot 15 uur. Erfgoedambtenaren, algemeen directeurs, bevoegde schepenen, beleidsmakers, burgemeesters en andere medewerkers van lokale besturen met een hart voor erfgoed zijn welkom.

In 2021 startten we een participatief traject met de lokale besturen om de principes van onze gedeelde verantwoordelijkheden te vertalen naar werkprocessen en de concrete invulling ervan. Experts van lokale besturen en het agentschap zaten daarvoor aan tafel in thematische werkgroepen. In deze infosessie stellen we de resultaten van het traject dat we samen liepen aan je voor.

Wat komt aan bod? We geven een update over alle thema’s. Je zult horen 

  • hoe je als lokaal bestuur gebruik kunt maken van onze inventariswebsite, 
  • hoe we jullie gaan betrekken bij het Vlaamse beleid en hoe we dat gaan monitoren op maat van gemeenten, 
  • welke beschermingsthema’s we samen kozen,
  • hoe je kunt inzetten op handhaving,
  • op welke manier je ons kunt helpen bij de archeologische toevalsvondsten,
  • en welke trajecten we zien voor nieuwe erkenningen of subsidies van IOED’s en onroerenderfgoedgemeenten.