Landschapscontactdag 2021: open field-landschappen

08.10
2021
Agenda

Domein ‘t Park

Loods B
Hannuitsesteenweg 80, 3400 Landen
Vrijdag 8 oktober 2021
9.00 - 18.00 uur

Op vrijdag 8 oktober organiseren we opnieuw de jaarlijkse Landschapscontactdag. Dit jaar ligt de focus op de vroeg gecultiveerde landschappen of zogenaamde open fields.

Open field-systemen bestonden al in de Romeinse periode en kwamen tot bloei in de middeleeuwen. Het zijn duidelijk herkenbare open akkercomplexen, veelal ontwikkeld op de meest vruchtbare en de best bewerkbare bodems van een bepaalde regio.
De privatisering van gronden en het uitdoven van gemeenschappelijke gebruiksrechten betekende in veel gevallen het einde van de open akkercomplexen, zodat relicten daarvan schaars en vaak moeilijk te interpreteren zijn. Door het continue en enigszins eentonige landgebruik zijn deze entiteiten vaak onderbelicht gebleven bij de studie van het landschap. Net de standvastigheid van deze oude landbouwlandschappen vraagt om een herwaardering vanuit verschillende disciplines.

De Landschapscontactdag 2021 vindt plaats in de weinig verstedelijkte regio rond Landen (Loods B in Domein ‘t Park, Hannuitsesteenweg 80, 3400 Landen). Vele authentieke landschapselementen die kenmerkend zijn voor traditionele landschappen zijn hier bewaard gebleven. De weidse leemplateaus en glooiende hellingen met het netwerk van holle, soms gekasseide wegen en landmarks zoals tumuli en mottes bieden alvast bijzondere aanknopingspunten op het thema. Deze open landschappen rond Landen waren ook het toneel van twee memorabele veldslagen namelijk de eerste en tweede Slag bij Neerwinden (1693 en 1793).

Deze Landschapscontactdag is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel – Vakgroep Kunstwetenschappen & Archeologie, de Universiteit Gent – Vakgroep Geografie & Vakgroep Archeologie, de Universiteit Antwerpen – Departement Geschiedenis, de Universiteit van Amsterdam - Faculteit Geesteswetenschappen, de provincie Vlaams-Brabant, de stad Landen, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw en de IOED Zuid-Hageland.

 

Geeft een verplicht veld aan
Neem je deel aan de broodjeslunch?
Neem je deel aan een excursie?
Kies een voorkeursexcursie:
Neem je deel aan de afsluitende drink (vanaf 16.30 uur) in Loods B in Domein ’t Park?
Wil je via e-mail op de hoogte blijven over toekomstige landschapscontactdagen?
Schrijf je vrijblijvend in voor de nieuwsbrief van ons agentschap
Onze maandelijkse nieuwsbrief bevat de laatste ontwikkelingen op vlak van onroerenderfgoedbeleid en -wetgeving, interessante publicaties, geplande activiteiten en meer diepgaande blogs. Onze volledige privacyverklaring lees je op onze website.