Nieuwe basisopleidingen over de Code van Goede Praktijk in het najaar 2020

13.10.2020
-
23.11.2020
Agenda

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel
Dinsdag 13 oktober 2020 tot maandag 23 november 2020
9.30 - 15.00 uur

Omdat we de basisopleiding over de CGP van maandag 20 april 2020 annuleerden, organiseren we in het najaar 2020 twee nieuwe opleidingsmomenten: dinsdag 13 oktober en maandag 23 november. De opleiding is bedoeld voor kandidaat-erkende archeologen die nog geen erkenning hebben.

Sinds 1 april 2019 moeten archeologen die een erkenning type 1 of 2 willen aanvragen, eerst een basisopleiding over de Code van Goede Praktijk volgen. Deze opleiding is dus niet bedoeld voor archeologen die al een erkenning bezitten.

De opleiding vertrekt vanuit een veronderstelde basiskennis over de code. Je zorgt er dus best voor dat je de code vooraf bekijkt. Je vindt alle nodige informatie op onze website.

Programma

09u30 - 10u00: ontvangst met koffie

10u00 - 11u00: inleiding (de rol van de actor - de relatie met andere actoren)

11u00 - 12u00: het vooronderzoek (het bureauonderzoek - landschappelijk/waarderend boren, proefputten en sleuven - opmaak van de archeologienota en nota, toelating en melding)

12u00 - 13-00: broodjeslunch

13u00 - 14u00: de opgraving (stratigrafische principes - natuurwetenschappelijk onderzoek - assessment)

14u00 - 15u00: de rapportage (onderzoeksdocumenten over het veldwerk - het archeologierapport en eindverslag - conservatie en overdracht van ensembles)

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. Je kan je inschrijven via onderstaand formulier.

Geeft een verplicht veld aan
Voor welke opleiding schrijf je in?
Schrijf je vrijblijvend in voor de nieuwsbrief van ons agentschap
Onze maandelijkse nieuwsbrief bevat de laatste ontwikkelingen op vlak van onroerenderfgoedbeleid en -wetgeving, interessante publicaties, geplande activiteiten en meer diepgaande blogs. Onze volledige privacyverklaring lees je op onze website.