Opleiding tot gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed

17.11
2022
Agenda

Graaf de Ferrarisgebouw

zaal 01G20
Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
Donderdag 17 november 2022
10.00 - 15.00 uur

Op donderdag 17 november 2022 organiseert de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving een opleiding tot gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed. Vanaf 2023 zullen erkende onroerenderfgoedgemeenten immers verplicht zijn om een gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed aan te stellen. Omdat dit een nieuw gegeven is, geldt er een overgangsmaatregel: erkende onroerenderfgoedgemeenten hebben een jaar de tijd om dit in orde te brengen.

Dit is een gevolg van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid die de Vlaamse Regering goedkeurde en waarin een geoptimaliseerde samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen werd voorgesteld. Vanuit hun nabijheid zijn lokale besturen het best geplaatst om beschermd erfgoed proactief te monitoren en ingeval van inbreuken of misdrijven de eerste vaststellingen te doen.

  • Waar en wanneer? De opleiding vindt plaats op donderdag 17 november 2022 van 10.00 tot 15.00 uur in het Graaf de Ferrarisgebouw in Brussel, op wandelafstand van het NMBS-station ‘Brussel-Noord’. ’s Middags wordt een broodjeslunch aangeboden.
  • Kostprijs? Deze opleiding is gratis.
  • Hoe inschrijven? Je kan je tot en met 7 oktober inschrijven door een e-mail te versturen naar lotte.kusters@vlaanderen.be. Vermeld jouw naam, voornaam en telefoonnummer.
  • Bekwaamheidsbewijs? Om het bekwaamheidsbewijs te verkrijgen, nodig om te worden aangesteld als gemeentelijk verbalisant, moet je na het volgen van de opleiding een test afleggen. Deze online test vindt plaats in de week van 28 november. 

De personeelsleden van gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden die voldoen aan de opleidings- of bekwaamheidsvereisten en die de opleiding met vrucht beëindigen, ontvangen een bekwaamheidsbewijs. Ze kunnen vervolgens door het College van Burgemeester en Schepenen officieel worden aangesteld als gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed.