Studiedag: praktijkervaringen met effectbeoordelingen in een werelderfgoedcontext. In gesprek met opdrachtgever en opdrachtnemer

26.06
2024
Agenda

Centraal Museum, Agnietenstraat 1, 3512 XA Utrecht in Nederland

Tuinzaal
Woensdag 26 juni 2024
10.00 - 14.00 uur

Op woensdag 26 juni 2024 organiseren het agentschap Onroerend Erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van Nederland een studiedag in het Centraal Museum in Utrecht, Nederland. De dag staat in het teken van 'Praktijkervaringen met effectbeoordelingen in een werelderfgoedcontext: In gesprek met opdrachtgever en opdrachtnemer'. De studiedag wil deelnemers inzicht geven in het belang van effectbeoordelingen en HIA’s voor het behoud van werelderfgoed en ondersteuning bieden bij een zorgvuldig en doeltreffend besluitvormingsproces.

Doel van de studiedag:

Op een concrete en praktische manier de methodiek van effectbeoordelingen in werelderfgoedcontext aankaarten, aan de hand van relevante voorbeelden uit binnen- en buitenland. Het programma richt zich tot al wie bij het proces van effectbeoordeling betrokken is: initiatiefnemers van projecten, studiebureaus of andere partijen die een effectbeoordeling opstellen, beleidsmakers die het rapport beoordelen, …

Voor wie?

Het programma wordt ontworpen voor professionals die betrokken zijn bij het beoordelen van de effecten van projecten op het werelderfgoed, zoals opdrachtgevers, opdrachtnemers en beleidsmakers.

Programma:

9.30 tot 10 uur Inloop  
10. tot 10.10 uur Opening
 • Jeroen Bootsma, Coördinator Werelderfgoed Nederland | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Piet Geleyns, Focal Point Cultureel Werelderfgoed | Agentschap Onroerend Erfgoed
10.10 tot 10.40 Perspectief bevoegde overheid
 • Wietske Dubelaar-Schippers, Senior beleidsmedewerker ruimtelijk erfgoed, Utrecht & Hollandse Waterlinies
 • Karel Dendooven, Diensthoofd Monumentenzorg & Erfgoedzaken, Stad Brugge
10.40 tot 11.10 Perspectief opdrachtnemer
 • Loes van de Vegt, Projectmanager, Land-id
11.10 tot 11.45 uur Panelgesprek
 • Prof. Paul Meurs, Kwaliteitsteam Hollandse Waterlinies
 • Caroline Manuel, Director of the Infrastructure and Urban Planning Sector, Willemstad (Curaçao)
 • N.B.
11.45 tot 12 uur Pauze  
12 tot 12.15 uur Perspectief advisory body
 • Dr. Nicholas Clarke, Heritage Futures/ICOMOS
12.15 tot 12.40 uur Perspectief planbeoordeling en planologisch proces
 • Lodewijk van Roij, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Patrick Pattiwael, Werkgroepsecretaris, Nederlandse Commissie voor de milieueffectrapportage
12.40 tot 12.55 uur Vragen

 

12.55 tot 13 uur Slotwoord
 • Jeroen Bootsma, Coördinator Werelderfgoed Nederland | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Piet Geleyns, Focal Point Cultureel Werelderfgoed | Agentschap Onroerend Erfgoed
14 tot 17 uur   Optioneel: bezoek Centraal Museum of geleid bezoek Rietveld-Schröderhuis

 

Ter info: Voorafgaand aan de studiedag organiseert de Siteholder van UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies een werkconferentie op maandag 25 juni in Utrecht met als thema de bescherming en het beheer van de Hollandse Waterlinies. Lees hier meer informatie over deze werkconferentie en inschrijving.

 

Interesse? Schrijf je in vóór 18 juni via onderstaand inschrijvingsformulier.

Aanhef
Namiddagprogramma (optioneel)
Geef hier mee of je wenst deel te nemen aan het namiddagprogramma.
Geef hier je allergie mee zodat wij daar rekening mee kunnen houden.
Heb je nood aan ondersteuning?
Als je hier ja aanduidt, contacteren wij je via mail.
Aanwezigheid
Fotografie/Videografie
Akkoordverklaring
Door u te registreren voor deze Studiedag, gaat u (de deelnemer) * ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie-en afhandelingsdoeleinden en om u informatie te sturen in verband met deze Studiedag, en tevens voor andere werelderfgoed-gerelateerde bijeenkomsten gelieerd aan het agentschap Onroerend Erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG/GDPR) en zullen niet bekend gemaakt worden aan derden die niet betrokken zijn bij de organisatie van deze conferentie, zonder de schriftelijke toestemming van de deelnemer. Wanneer er beeldopnames gemaakt zijn tijdens dit evenement, die gebruikt kunnen worden als informatie voorziening over dit onderwerp, zijn wij gemachtigd deze beelden te plaatsen op de online kanalen van het agentschap Onroerend Erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tenzij u hebt aangegeven niet herkenbaar te willen worden gefotografeerd of gefilmd.