Samen inzetten op depotuitdagingen - save the date

10.12
2021
Agenda

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel
Vrijdag 10 december 2021
9.30 - 16.30 uur

Op 10 december 2021 organiseren we samen met departement Cultuur Jeugd en Media en FARO, Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed, in Brussel een studiedag over depotuitdagingen en hoe hierrond kan samengewerkt worden.

Erfgoed met zorg bewaren voor de toekomst brengt vele uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen spelen zowel voor cultureel als voor onroerend erfgoed. Veel van dat erfgoed wordt bewaard in depotruimtes, die minder zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Het bewaren in depots en de depotwerking zijn daarom niet minder belangrijk. 

De Vlaamse Regering engageerde zich in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 tot een regierol voor een afgestemd depotbeleid. Ze wil de sectoren ondersteunen om een antwoord te bieden aan die uitdagingen. In 2020 werkten we samen met het departement CJM aan een analyse van de uitdagingen en een gezamenlijke visievorming.    

Tijdens deze dag geven we toelichting bij:  

  • de analyses die gebeurden en waaraan nog nood is
  • de visie die vooropgesteld wordt voor het afgestemde depotbeleid
  • de wijze waarop de regierol een invulling krijgt en welke ondersteuning er is

Het programma en inschrijvingsformulier volgen in het najaar. Stip deze datum alvast aan in je agenda!

Foto: depot Collectie Vlaamse Gemeenschap in Vilvoorde © Danica O. Kus