Slotconferentie Europees Erfgoedjaar

19.11
2018
Agenda

Brussel

FARO
Priemstraat 51, 1000 Brussel
Maandag 19 november 2018
9.30 - 17.00 uur

Wat doet Europa op vlak van erfgoed en wat betekent dat voor de Vlaamse en lokale erfgoedpraktijk? Op maandag 19 november organiseert de Vlaamse overheid samen met Faro en Herita een interactieve conferentie voor de erfgoedsector en beleidsmakers.

De laatste jaren heeft de Europese Unie zich ontpopt tot een belangrijke actor voor erfgoed, met als hoogtepunt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Ook de Raad van Europa is al lang actief, denk maar aan het Europees Monumentenjaar 1975 of de Conventies van Granada, Malta, Firenze en Faro. De lidstaten en het middenveld bewegen zich in dat internationale veld en nemen initiatieven zoals  de Verklaring van Davos of de Berlin Call to action . Deze conferentie zoomt in op de recente  en toekomstige ontwikkelingen op Europees vlak.

Op 19 november hebben we zowel oog voor het beleid als voor de praktijk. We kaderen de recente ontwikkelingen in de hedendaagse erfgoedzorg en staan stil bij een aantal interessante Europese kaderteksten en instrumenten. Met het Actieplan voor het Cultureel Erfgoed van de Europese Unie werpen we een blik in de toekomst. Tijdens de lunch is er ruimte voor netwerking en voorzien we een standenmarkt met onder meer EU-(financierings) instrumenten.

In de namiddag gaan we tijdens drie workshops met Vlaamse en internationale praktijkvoorbeelden dieper in op de recente Strategie 21 van de Raad van Europa. Die strategie van de 21ste eeuw reikt concrete handvaten aan met een focus op de sociale dimensie van erfgoed, economische & ruimtelijke ontwikkelingen en kennis & educatie. In kleine groepjes ga je in discussie over bepaalde stellingen en bepaal je mee de prioriteiten. Met die resultaten willen we voorbeelden en aanbevelingen vanuit de sector naar het lokale, Vlaamse en internationale veld naar voren schuiven.

Programma

Voormiddag

 • 09.30 uur: Onthaal en koffie
 • 10.00 uur: Verwelkoming en inleiding door Flora van Regteren Altena (coördinator van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Nederland)
 • 10.10 uur: EU en erfgoed: toenemende aandacht van de EU voor de erfgoedsector: een blik in de tijd, de context en de uitdagingen door Brigitte Myle en Vera Ameels (Vlaamse overheid)
 • 10.40 uur: Wat na het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018? Nieuwe ontwikkelingen binnen EU na 2018 door Catherine Magnant (Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie)
 • 11.20 uur: De Davos Verklaring en de Strategie 21 van de Raad van Europa (context, relevantie en aanknopingspunten voor de sector) door Luc-Emile Bouche-Florin (voorzitter van de European Council of Spatial Planners)
 • 12.00 uur: Netwerklunch en standenmarkt

Namiddag

 • 13.30 uur: Drie thematische workshops, je kiest twee workshops uit: 
  • Sociale component
  • Economische en ruimtelijke ontwikkelingen
  • Component ‘kennis en educatie’
 • 16.30 uur: Videoboodschap van
  • Geert Bourgeois (Minister-president, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed)
  • Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel)
 • 16.40 uur: Conclusies door Flora van Regteren Altena
 • 17.00 uur: Afsluitende receptie

Inschrijven

Wil je deelnemen aan deze conferentie? Dan kan je je inschrijven via het online formulier.