Stu­die­dag 'Sa­men in­zet­ten op de­pot­uit­da­gin­gen' - nieuwe datum!

01.04
2022
Agenda

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel
Vrijdag 1 april 2022
10.00 - 16.15 uur

Het merendeel van ons erfgoed wordt bewaard in depotruimtes die minder zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Erfgoed met zorg bewaren voor de toekomst brengt vele uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen spelen zowel voor cultureel erfgoed als voor onroerend erfgoed. Veel van dat erfgoed wordt bewaard in depotruimtes, die minder zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Het bewaren in depots en de depotwerking zijn daarom niet minder belangrijk.

De Vlaamse Regering engageerde zich in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 tot een regierol voor een afgestemd depotbeleid. Ze wil de sectoren ondersteunen om een antwoord te bieden aan die uitdagingen. In 2020 analyseerden we samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media de uitdagingen en werkten ze samen een visie uit.

Aan de hand van de gezamenlijke doelen geven we de richting aan voor het verdere beleid en willen we de cultureel- en onroerenderfgoedsector dichter bij elkaar brengen.

Op de studiedag op vrijdag 1 april 2022 (opgelet: dit is een nieuwe datum! De oorspronkelijke datum was 10 december 2021) lichten we de regierol voor een afgestemd depotbeleid toe en bieden we de cultureel- en onroerenderfgoedorganisaties de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Deze studiedag organiseren we samen met het Departement Cultuur, Jeugd en MediaFARO - Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed en het Vlaams Depotnetwerk.

Inschrijven 

De studiedag is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via onderstaande inschrijvingsknop Het aantal plaatsen is beperkt. 

Deze studiedag kan doorgaan onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. We volgen deze op de voet. De maximale toegelaten capaciteit is momenteel 125 deelnemers. Daarmee wordt de helft van de capaciteit van het grote auditorium bezet. Voor de parallelsessies gebruiken we de totale capaciteit van de vergaderzalen. Het gebruik van een mondmasker is momenteel verplicht. Als de maatregelen versoepelen, worden extra deelnemers toegelaten. In dat geval zal een nieuwe communicatie volgen. 

Foto: Depot van de Collectie Vlaamse Gemeenschap in Vilvoorde © Danica O. Kus