Studiedag "Hout & Archeologie" op donderdag 15 september 2022

15.09
2022
Agenda

Provinciaal Erfgoedcentrum Ename

Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde
Donderdag 15 september 2022
9.00 - 16.10 uur

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen organiseren we op donderdag 15 september 2022 in Ename een studiedag over het omgaan met hout tijdens archeologisch onderzoek.

Hout was in het verleden de meest gebruikte grondstof, zowel voor het bouwen van grotere constructies als voor kleine, dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen. Op archeologische vindplaatsen met goede bewaaromstandigheden zijn houten structuren en houten voorwerpen bewaard gebleven en deel geworden van het bodemarchief.

Tijdens deze studiedag volgen we deze bijzondere materiaalcategorie tijdens op de verschillende stappen in het archeologisch onderzoek: van de terreinregistratie over het onderzoek, de datering en registratie tot de bewaring. Zeker bij houten gebruiksvoorwerpen zorgt het soms fragiele karakter van de vondsten ervoor dat de registratie, de bewaring en het onderzoek als omslachtig worden aanzien. Via lezingen en workshops willen we een aantal aandachtspunten, werkwijzen en best-practices aanreiken om het kennispotentieel van archeologisch hout zo volledig mogelijk aan te spreken en bewaring te garanderen.

Deze studiedag is bedoeld voor (erkende) archeologen, collectiebeheerders, restoratoren en erfgoedonderzoekers. Deze opleiding telt mee als verdiepende opleiding voor erkende archeologen.

Programma:

VOORMIDDAG: lezingen

 • 9.00 – 9.10 uur: Verwelkoming.
 • 9.10 – 9.30 uur: Hout als ecologische én archeologische informatiebron door Kristof Haneca
 • 9.30 - 9.50 uur: Hout registeren tijdens en na het terreinonderzoek door Silke Lange
 • 10.00 - 10.20 uur: Registreren en ontsluiten: WOODAN to the rescue door Stephan Nicolaij en Jelte van der Laan

PAUZE  van 10.30 tot 11.00 uur

 • 11.00 - 11.20 uur: Houtconservatie: van waterverzadigd voorwerp tot stabiel object door Natalie Cleeren
 • 11.30 - 11.50 uur: Dateren van hout met jaarringanalyses en radiokoolstof door Kristof Haneca en Koen Deforce
 • 12.00 – 12.20 uur: Houtskool: meer dan enkel een materiaal voor radiokoolstofdatering door Koen Deforce (Ugent)

MIDDAGPAUZE van 12.30 tot 13.30 uur

NAMIDDAG: workshops

13.30 – 16.10 uur: Kleinere groepen wisselen tussen verschillende workshops 

 • Demo 3D-registratie van houten voorwerpen door Frederik de Kreyger (deLogi & Hoorne)
 • Beschrijving en analyse van bewerkingssporen op houten archeologische voorwerpen door Silke Lange (BIAX Consult)
 • Demo invoermodule woodan.org door Stephan Nicolaij en Jelte van der Laan (Stichting WOODAN)
 • Bezoek aan lopende tentoonstellingen in het Provinciaal Erfgoedcentrum:
  • EXPO: Planten persen en landschappen lezen. Over Herbaria, Groen van Toen en 12 000 jaar Bos t'Ename
  • EXPO: Spoorzoekers. Landschap vanuit de lucht

Inschrijven

Je kan je inschrijven via onderstaande inschrijvingsformulier. Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. Inschrijven kan tot en met vrijdag 9 september.

Geeft een verplicht veld aan
Ben je erkend archeoloog en neem je deel aan de studiedag in het kader van de verplichte verdiepende opleidingen, geef dan je erkenningsnummer op.
Attest van deelname
Ontvang je graag een attest van deelname na de studiedag?