Veertiende Landschapscontactdag: collectieve landschappen

18.10
2019
Agenda

Bezoekerscentrum Landschap De Liereman

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Vrijdag 18 oktober 2019
9.00 - 18.00 uur

Op vrijdag 18 oktober organiseren we opnieuw de jaarlijkse Landschapscontactdag. Dit jaar ligt de focus op collectieve landschappen of 'commons', landschappen gekenmerkt door gemeenschappelijk bezit of gebruik.

Op de Landschapscontactdag gaan we op zoek naar het ontstaan, de verspreiding en organisatie van collectieve landschappen vroeger en nu. Welke bevolkingsgroepen participeerden in collectieve landschappen? Hoe lang hielden zij het uit? Hoe zat het met hun rechten en plichten? En wat met de beteugelingen of de sanctionering van inbreuken op het gemene goed? Op welke manier drukten collectief georganiseerde landschappen hun stempel op de omgeving? Zijn in het huidige landschap relicten aanwezig die nog herinneren aan de collectieve landschappen? Hoe sterk zijn de parallellen tussen de vroegere commons en de nieuwste burgerinitiatieven?

De Landschapscontactdag vindt plaats in het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman in Oud-Turnhout, met in het beschermd landschap één van de best bewaarde Vlaamse voorbeelden van een common. Een speciale busverbinding vanaf het station van Turnhout wordt ingelegd. 

Deze Landschapscontactdag is een samenwerking tussen het agentschap Onroerend Erfgoed, de Vrije Universiteit Brussel - Vakgroep Kunstwetenschappen & Archeologie, de Universiteit Gent - Vakgroep Geografie, Vakgroep Geschiedenis & Vakgroep Archeologie, de Universiteit Antwerpen - Departement Geschiedenis, de Universiteit van Amsterdam - Faculteit Geesteswetenschappen, de Katholieke Universiteit Leuven - Onderzoekseenheid Middeleeuwen, het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Natuurpunt afdelingen ‘De Wulp’ en ‘Wamp en Neten’ en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.

 

De Landschapscontactdag is helaas volzet. Heb je je ingeschreven, maar ben je toch verhinderd? Neem dan even contact met ons op zodat we iemand van de reservelijst blij kunnen maken.

Kan je dit jaar niet deelnemen, maar blijf je graag op de hoogte over toekomstige landschapscontactdagen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@onroerenderfgoed.be.