Verdiepende opleiding over het beschrijven van bodems bij archeologisch onderzoek

01.06
2023
Agenda

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel
Donderdag 1 juni 2023
10.00 - 15.30 uur

Op donderdag 1 juni organiseren we een verdiepende opleiding voor archeologen en aardkundigen over de veldhandleiding voor het beschrijven van bodems bij archeologisch onderzoek in Vlaanderen.

Er was al enige tijd vraag naar een handleiding bodemkunde die toegespitst is op de context van archeologisch onderzoek. De Code van Goede Praktijk legt heel precies vast wat de (assistent-)aardkundige minimaal moet beschrijven bij aardkundig onderzoek (zowel voor boringen als bij profielen), maar zegt niet precies hoe dit te doen. De pas verschenen handleiding biedt daar nu een antwoord op.

Tijdens deze studiedag gaan we dieper in op de inhoud van de veldhandleiding. 

Programma

Ontvangst met koffie vanaf 9.00 uur

10.00 - 10.15 uur: Verwelkoming door Peter De Wilde, administrateur-generaal Onroerend Erfgoed

10.15 - 11.00 uur: Algemene inleiding door Roger Langohr, ereprofessor Universiteit Gent

11.00 - 11.30 uur: De bodemvormende factoren door Nathalie Cools, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

11.30 - 12.00 uur: De bodemhorizonten zien en benoemen door Stefaan Dondeyne, Universiteit Gent

12.00-13.00: Broodjeslunch

13.00 - 13.30 uur: De bodemkaart lezen tussen de lijnen door Stefaan Dondeyne, Universiteit Gent

13.30 - 14.00 uur: Staalnames en stadsbodems door Yannick Devos, Vrije Universiteit Brussel

14.30 - 15.00 uur: 50 jaar archeobodemkundige ervaring in één document: wat is nieuw? door Jari Mikkelsen, Raakvlak Brugge

15.00 - 15.30 uur: Luchtige afsluiter door Caroline Landsheere, Raakvlak Brugge

15.30 - 16.30 uur: Aansluitende netwerkreceptie

Huiswerk

Wie deelneemt, geven we alvast wat huiswerk mee:

  • Lees de handleiding 
  • Gebruik de handleiding op het terrein en noteer je bevindingen: Wat is niet duidelijk? Wat is moeilijk toe te passen? Waar ontbreekt er nog? 
  • Bezorg jouw bemerkingen en suggesties tot en met 30 mei via e-mail aan Marnix Pieters.

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. Je kan je niet meer inschrijven voor deze studiedag.

 

Foto bovenaan: begraven grondwaterpodzol. Site: Aalter. Copyright: Roger Langohr.