Verdiepende opleiding: syntheseonderzoek archeologie 2021

22.03
2024
Agenda

Herman Teirlinckgebouw

Groot auditorium
Havenlaan 88, 1000 Brussel
Vrijdag 22 maart 2024
9.30 - 15.15 uur

Sinds 2018 geeft de Vlaamse overheid projectsubsidies uit voor archeologisch syntheseonderzoek. Jaarlijks organiseren we een studiedag over de syntheseprojecten. Deze dag is bedoeld voor professionele archeologen en iedereen die bij de archeologische erfgoedzorg betrokken is. Deze editie zijn de syntheseprojecten van 2021 aan de beurt.

Voor erkende archeologen telt deze studiedag mee als verdiepende opleiding.

Programma

09u30: Verwelkoming door Peter De Wilde (administrateur-generaal agentschap Onroerend Erfgoed)

09u45: Caroline Ryssaert – Wijs met Erfgoed

De kleine stad in de Middeleeuwen. Een Malta blik op stedelijkheid, stadsmorfologie en -landschap. Casus: Deinze.

10u15: Annelies Storme & Johan Hoorne - Ruben Willaert nv / De Logi & Hoorne bv

Kuilen vol wol? Op zoek naar een functionele interpretatie voor de artisanale kuilen uit zandig Vlaanderen tijdens de volle middeleeuwen (900-1250): inventarisatie, typologie, ecologie: een integrale en multidisciplinaire aanpak.

11u45: Ewoud Deschepper – UGent/SOLVA

Hoeves, dorpen, kouters. Een studie naar evoluties in de middeleeuwse nederzettings- en landschapsstructuur tussen Schelde en Dender.

12u15: Silke Lange – Stichting WOODAN/BIAX

Hout vasthouden. Archeologische houtvondsten uit Vlaanderen.

 

12u45 - 13u45 Middagpauze met broodjeslunch

 

13u45: Annelies De Raymaeker – Studiebureau Archeologie

IJzerproductie in de Antwerpse Kempen.

14u15: Dries Cnuts – TraceoLab, Universiteit Luik

Van micro naar macro: de aanwezigheid van Mesolitische jagers-verzamelaarsgroepen in de regio van de Beneden-Schelde begrijpen door middel  van techno-functioneel onderzoek.

14u45: Floris Beke – Stichting RAAP

Met lijntracés dwars door archeologisch Vlaanderen. Een evaluatie van de onderzoeksstrategieën en een synthese van de resultaten van archeologisch onderzoek op lijntracés in landelijk Vlaanderen.

 

Afsluitende drink

 

Inschrijven

Geeft een verplicht veld aan
Ben je erkend archeoloog en neem je deel aan de webinar in het kader van de verplichte verdiepende opleidingen, geef dan je erkenningsnummer op.