Wanneer, waar en hoe kunnen en dienen burgers betrokken te worden in erfgoed-gerelateerde kwesties?

29.11
2019
Agenda

KIK-IRPA

auditorium
Jubelpark 1, 1000 Brussel
Vrijdag 29 november 2019
10.00 - 15.30 uur

Wanneer, waar en hoe kunnen en dienen burgers betrokken te worden in erfgoed-gerelateerde kwesties? Dit is het onderwerp van een internationaal netwerkevent georganiseerd door Onroerend erfgoed, KIK-IRPA en FARO op 29 november in Brussel.

Het event vindt plaats in het Engels. Sprekers zijn zowel vertegenwoordigers van de Europese Commissie en ICOMOS als Europese onderzoekers en erfgoedprofessionals met ervaring met erfgoedonderzoek waarin participatie van burgers aan bod komt (Coventry University, Historic England, Amsterdam University of Arts, FARO, Onroerend Erfgoed, ...)

Het event “Citizen participation and the changing meaning & value of cultural heritage across Europe” kadert in de realisatie van het actieprogramma 2016-2019 van het EU Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change (JPI-CH). JPI-CH is een innovatief samenwerkings- en netwerkinitiatief tussen landen met als doel de nationale onderzoekprogramma’s op mekaar af te stemmen en ook gezamenlijk in te zetten op Europese onderzoeksuitdagingen zoals opgenomen in de Europese strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda voor cultureel erfgoed (SRIA CH).

Deelname kost 50 euro. Inschrijven kan tot 15 november 2019 via de website van FARO.