Workshop afwegingskader dreven

13.11
2023
Agenda

Locatie volgt later

Havenlaan 88, 1000 Brussel
Maandag 13 november 2023
9.00 - 17.00 uur

Op maandag 13 november organiseren we een workshop voor IOED's en onroerenderfgoedgemeenten om het afwegingskader voor het beheer van historische dreven uit te testen. Krijg jij vragen over het beheer van beschermde dreven? Of heb je interesse in het thema? Kom dan mee uittesten op 13 november! Zet de datum alvast in je agenda. Locatie, programma en inschrijvingsformulier volgen nog.

Een goed beheer van beschermde dreven is essentieel om dit erfgoed door te geven aan de volgende generaties, maar ook om andere waarden zoals de biodiversiteitswaarde in stand te houden of te versterken. Het beheer staat voor een aantal stevige uitdagingen zoals de klimaatverandering. Het is niet evident om eenduidige antwoorden hierop te bieden.

Het agentschap Onroerend Erfgoed nam het initiatief om samen met het Agentschap voor Natuur en Bos een afwegingskader op te maken voor een duurzaam drevenbeheer. Dat kader moet helder maken welke principes en waarden beide agentschappen in overweging nemen in de zoektocht naar optimale scenario's en bij het formuleren van adviezen. Ook bij vooroverleg met belanghebbenden zullen we het kader gebruiken.