Ben je van plan om een bouwproject of andere werken uit te voeren waarvoor je een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden nodig hebt? Dan ben je in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan je vergunningsaanvraag.

Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor je een erkende archeoloog moet aanstellen. De archeoloog bepaalt aan de hand van het archeologisch vooronderzoek of er op het terrein al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is en zal in de archeologienota maatregelen voorstellen om met het aanwezige erfgoed om te gaan.

De archeologieregelgeving uitgelegd.

Lees meer over de archeologienota bij vergunningsaanvragen in de folder voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars.