Archeologiefondsen

Elke groepering van initiatiefnemers van bouw- of verkavelingsprojecten kan een archeologisch solidariteitsfonds oprichten. Deze fondsen vergoeden hun leden mits betaling van een bijdrage voor een deel van de kosten van alle archeologische opgravingen waartoe zij verplicht worden. Om erkend te worden moet een fonds een overeenkomst sluiten met de minister. Daarin staan onder meer de berekeningswijze van de ledenbijdrage, de voorwaarden voor de uitkering van vergoedingen, de doelstellingen en doelgroep van het fonds.

De minister kan een toelage toekennen aan een erkend archeologisch solidariteitsfonds. Deze toelage dient onder meer om de werking van het fonds te ondersteunen. De toelage bedraagt minimaal 50.000 euro, eventueel aangevuld met een bedrag dat gekoppeld is aan criteria als het aantal leden, het aantal uitgekeerde vergoedingen en het aantal activiteiten ter ondersteuning van de leden.

Het fonds richt de aanvraag voor een toelage aan het agentschap, uiterlijk op 1 april van elk jaar. Die aanvraag bevat onder meer een ledenlijst, een begroting en een jaarrapport.