Archeologisch patrimonium

In 2022 voltooiden we de evaluatie van 203 beschermingsbesluiten met
archeologische waarde. We concludeerden dat die allemaal voldoen aan de
huidige selectiecriteria voor bescherming op Vlaams niveau. Bij 132 besluiten
detecteerden we wel mogelijkheden om de archeologische erfgoedwaarden beter te
vrijwaren en te beheren. Daarom besteedden we in het najaar  van 2023 een waarderend
onderzoek uit over de Romeinse Vicus in Velzeke als testdossier tot herbescherming. Met
die procedure willen we het statuut van de vicus aanpassen van beschermd monument naar
beschermde archeologische site.