Asbest in beschermd erfgoed

Asbestattest

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van een gebouw van vóór 2001. Voor beschermd onroerend erfgoed bestaat er geen uitzondering of afwijking. Om dit attest te laten opmaken hoef je geen toelating aan te vragen aan het agentschap. Er gelden in de regel geen onderzoeksbeperkingen voor beschermd onroerend erfgoed, behalve als het onderzoek de erfgoedwaarde kan schaden.

Monstername en destructieve asbestinventarisatie

Deze richtlijnen gelden enkel voor beschermd erfgoed. Ze gelden niet voor geïnventariseerd of vastgesteld erfgoed. De richtlijnen gelden zowel voor onderzoeken aan de buitenschil als voor onderzoeken in het interieur van het monument. Voor werken aan erfgoed dat beschermd is als stads- of dorpsgezicht of als cultuurhistorisch landschap gelden de richtlijnen enkel voor onderzoeken aan de buitenschil van het beschermd erfgoed. Wat het precieze erfgoedstatuut is van je onroerend goed kan je opzoeken op het Geoportaal.

Hoe een asbestinventarisatie verloopt, lees je op de website van OVAM. We maken een onderscheid tussen niet-destructieve monsternames en destructief onderzoek.

Niet-destructieve monstername

De inventarisatie voor een asbestattest is standaard  'niet-destructief'. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd. Wel kunnen lokaal kleine beschadigingen gemaakt worden om een monster af te nemen voor labo-analyses.

Wanneer de monstername beperkt blijft en de erfgoedwaarde niet wordt aangetast, heb je geen toelating nodig. Bijvoorbeeld een monstername op een weinig zichtbare plaats van een  vloertegel, een buis, een lambrisering, afvoergoot, onderdak…

Twijfel je toch of de monstername de erfgoedwaarde aantast, dan kan je contact opnemen met een erfgoedconsulent van het agentschap.

Destructief onderzoek

Als opdrachtgever kan je vrijwillig aan de asbestdeskundige vragen om een destructief onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld met het oog op toekomstige werken of voorafgaand aan asbestverwijderingswerken, afbraak- of renovatiewerken of sloop of voor aanvullende monsternames om asbesthoudende zones te identificeren.
Voor zulke onderzoeken vraag je een toelating aan bij het agentschap. Ook hier is het aangewezen vooraf contact op te nemen met het agentschap. Een erfgoedconsulent kan samen met jou bekijken of u-je het onderzoek op een erfgoedvriendelijke wijze kan uitvoeren.

Verwijderen van asbesthoudende materialen

Raadpleeg de website van OVAM om na te gaan of je verplicht bent om asbest te verwijderen of niet.

Beslis je om asbest te verwijderen in een beschermd onroerend goed, dan is dit mogelijk dat je hiervoor een toelating moet aanvragen. We bekijken graag samen met jou wat de meest erfgoedvriendelijke methode is om het asbest te verwijderen en of het kan vervangen worden door een gezonder alternatief.

Zeer uitzonderlijk kan het voorkomen dat een asbesthoudend materiaal bijzonder kenmerkend is voor het beschermde erfgoed en verwijderen niet mogelijk is. In dat geval kunnen we geen toelating verlenen om het materiaal te verwijderen en moet je maatregelen treffen die een veilig beheer van het asbesthoudende materiaal verzekeren. Ook hierbij kan je rekenen op begeleiding door onze erfgoedconsulenten.