De beoordelingscriteria: enkele inspirerende vraagstellingen

De jury zal je dossier te beoordelen aan de hand van vooraf bepaalde beoordelingscriteria. De weging van deze criteria is voor elke oproep anders. We laten maximale vrijheid om invulling te geven aan deze criteria, op maat van het thema en op de leest van jouw project. Wel formuleerden we enkele inspirerende vraagstellingen die je op weg kunnen helpen.

De kwaliteit van het concept en de visie:

 • Zijn het concept en de visie helder gedefinieerd, realistisch en onderbouwd?
 • Is er goed zicht op het ontwerp, de geplande uitvoering, het toekomstig beheer, de initiatiefnemer, de beheerder, de partners…?
 • Is het duidelijk hoe het project de thema-doelstellingen invult?
 • Is de conceptnota vlot leesbaar? Zijn de plannen inzichtelijk?
 •  …

De maatschappelijke meerwaarde die voortvloeit uit het project:

 • Aan welke maatschappelijke noden en ontwikkelingen komt het project wezenlijk tegemoet?
 • Creëert het project een economische, sociale, culturele en/of ecologische meerwaarde? Op welke wijze?
 • Welke partners zijn betrokken om te ondersteunen in het verwezenlijken van maatschappelijke meerwaarden en hoe dragen zij hierin bij?
 • Streeft het project diversiteit en inclusie na?

Het duurzaam karakter:

 • Voorziet het project in een future-proof ontwerp, compatibel met de erfgoedwaarden en toegerust voor toekomstige ontwikkelingen?
 • Hoe ga je om met ruimte, mobiliteit, water, groen…?
 • Hoe zie je de organisatie voor dit project en het toekomstige beheer?
 • Wat is het draagvlak voor dit project en hoe is hieraan gewerkt?
 • Hoe ga je om met materialen?
 • Welke maatregelen en technieken voorzie je in het kader van energietransitie, klimaatdoelstellingen…?

De financiële en organisatorische haalbaarheid van het project:

 • Is het helder wat nodig is om de projectdoelstellingen te realiseren?
 • Is er zicht op de investeringskost, de financieringsbronnen, de exploitatie-, beheers- en onderhoudskosten, de verwachte inkomsten, het rendement…?
 • Is het project vergunbaar? Toelaatbaar? Is er overleg met de betrokken instanties?
 • Is er een realistische planning, in verhouding tot de projectambities?
 • Is er voldoende competentie en kennis verzameld om het project op een vakkundige manier uit te voeren?

De mate waarin het project bijdraagt tot innovatie binnen de onroerenderfgoedzorg:

 • Is het project vernieuwend op vlak van het ontwerp- en planningsproces?
 • Wordt het project op een vernieuwende wijze in de markt gezet?
 • Stelt het project innovatieve restauratie- of bouwtechnieken voor? Innovatieve materialen?
 • Zet het project in op het herwaarderen van traditionele ambachten?
 • Maakt het project gebruik van alternatieve financieringsmiddelen, beheersformules, woonvormen…?

De kwaliteit van de uitvoering:

 • Op welke manier heb je de noodzaak, mogelijkheden, opportuniteiten en risico’s van het projectconcept onderzocht en afgewogen ten aanzien van het erfgoed?
 • Hoe is het ontwerp- en uitvoeringsteam samengesteld en zal het samenwerken? Welke experten en vaklui betrek je hierbij? Hoe zal je de (werf)opvolging organiseren?
 • Hoe zie je de communicatie rond de uitvoering? Voorzie je publiekswerking?

De voorbeeldfunctie van het project, in het algemeen en binnen het thema van de oproep:

 • Op welke manier onderscheidt jouw project zich? Waarin blinkt het uit? Waarin stelt het een bijzondere, creatieve aanpak voor?
 • Vormt het project een goed voorbeeld voor gelijkaardige projectuitdagingen? Waarin is het breed toepasbaar voor deze thema-oproep?
 • Kan je het project omschrijven als een toonvoorbeeld, een model? Waarin biedt het een goed praktijkvoorbeeld?