Mogelijkheid om beroep aan te tekenen

Werd jouw eigendom opgenomen in de vastgestelde inventaris en ben je het daar niet mee eens? Dan kan je tegen de opname van een object in een vastgestelde inventaris in beroep gaan.

Je kan beroep aantekenen tegen het ministerieel besluit of, in voorkomend geval, het besluit van de gemeenteraad van de erkende onroerenderfgoedgemeente tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed. Dit doe je binnen 60 dagen na de datum van publicatie in het Belgische Staatsblad. Informatie hierover vind je bij de administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel (Rechtsplegingsbesluit van de Regent van 23 augustus 1948).