Niet akkoord met een opname in de inventaris?

Werd jouw eigendom opgenomen in de vastgestelde inventaris en ben je het daar niet mee eens? Dan kan je tegen de opname van een object in een vastgestelde inventaris in beroep gaan.

  • Een beroep bij de Raad van State: 

Iedereen kan tot 60 dagen te rekenen vanaf de publicatie van het vaststellingsbesluit in het Belgische Staatsblad beroep aantekenen bij de Raad van State. 

  • Een beroep bij de minister: 

Na de bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan iedereen zich te richten tot de minister met het verzoek de beslissing te wijzigen of ongedaan te maken. Een beroepsschrift kan je indienen bij de Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, op het adres Martelaarsplein 7, 1000 Brussel of digitaal via beroepen.diependaele@vlaanderen.be