Bewerken van bestaande erfgoedobjecten

Vanaf 2023 kunnen alle steden en gemeenten hun inventarisgegevens van bouwkundig en landschappelijk erfgoed zelf invoeren of bewerken, rechtstreeks in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed. 

Je kan niet enkel nieuwe erfgoedobjecten invoeren. Je kan ook de bestaande erfgoedobjecten in de inventaris bouwkundig en landschappelijk erfgoed van je stad, gemeente of regio bewerken en een update geven.  

Hieronder lees je hoe je het bewerken van de bestaande erfgoedobjecten aanpakt. We geven mee hoe je de administratieve gegevens kan controleren. We leggen ook uit hoe je de inhoudelijke basisgegevens kan controleren en aanpassen. 

Administratieve gegevens controleren 

Om een lokaal erfgoedbeleid te kunnen enten op de bestaande Inventaris van het Onroerend Erfgoed, moeten de administratieve gegevens juist zijn. Het is dan voor elke burger en ambtenaar duidelijk over welk erfgoed het precies gaat. 

Je kunt de gegevens uit de inventaris van je gemeente of regio controleren op administratieve juistheid: 

  • het adres 
  • de afbakening op de kaart 
  • de fysieke toestand (bewaard/niet bewaard) 
  • de aanwezigheid van erfgoedwaarde (aanwezig/niet aanwezig) 

Hoe je dit precies aanpakt, lees je in onze handleiding: 

Als jouw gemeente geen invoerrechten heeft op de Inventaris van het Onroerend Erfgoed, kan je jouw correcties via e-mail aan het agentschap bezorgen.  

De inhoudelijke basisgegevens controleren 

De inhoudelijke basisinformatie van een erfgoedobject bestaat uit een aantal erfgoedkenmerken, die bij de invoer in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed gekozen worden uit de Thesaurus Onroerend Erfgoed. Het zijn de kernbegrippen waarrond de beschrijving van het erfgoed is opgebouwd. Je vindt ze bij elke inventarisfiche als zoekterm of tag terug, in de rechterkolom:  

  • voor bouwkundig erfgoed bevatten de erfgoedkenmerken gegevens over erfgoedtype, datering en bouwstijl
  • voor landschappelijk erfgoed bevatten de erfgoedkenmerken gegevens over erfgoedtype, datering en stijl, maar ook over context en soort

Als je opmerkt dat deze inhoudelijke gegevens fout of achterhaald zijn, kun je ze corrigeren. Het beste is om de inhoudelijke aanvulling of wijziging te vergezellen van een korte motivering en de bron van de gegevens, die je als ‘aanvullende informatie’ toevoegt aan de bestaande beschrijving. 

Hoe je een inhoudelijke aanvulling precies aanpakt, lees je in onze handleiding:

Als jouw gemeente geen invoerrechten heeft op de Inventaris van het Onroerend Erfgoed, kan je jouw aanvullingen via e-mail aan het agentschap bezorgen. Die aanvullende informatie kunnen we, indien voldoende relevant, aan een bestaande fiche toevoegen.