Een archeologisch onderzoek achter basisschool De Uilenboom in Vissenaken leverde interessante resultaten op. Archeologen van Monument Vandekerckhove stootten er begin dit jaar op resten van een middeleeuwse woonerf. 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Wortel- en Merksplas-Kolonie verdedigen dit jaar de Belgische eer op de Europese Landschapsprijs van de Raad van Europa. Deze prijs kadert binnen de Europese Landschapsconventie, een overeenkomst waar 41 landen op intekenden. In deze blog leggen we je uit wat deze belangrijke, maar relatief onbekende conventie precies betekent en hoe wij als agentschap werken aan een bredere toepassing ervan. Met op het einde drie concrete wensen voor het landschapsbeleid in Vlaanderen. 

Thema's

Landschappen

Regelgeving en beleid

Om die verjaardag te vieren start vandaag in Turnhout een driedaags congres over het 'Verleden, heden en toekomst van de begijnhoven'. De dertien Vlaamse begijnhoven waren, samen met de Grote Markt in Brussel en vier scheepsliften op het Canal du Centre bij La Louvière de eerste drie Belgische werelderfgoederen.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Erkenningen

In een vorige blog vertelden we over het ontstaan en de verspreiding van de cultuur van de Bandkeramiek. Die verspreidde zich vanaf de 6de millennium voor Christus razendsnel over Europa. De Bandkeramiekers waren immigranten uit het Oosten. We schetsten als het ware een grote gelukkige gemeenschap die zich al huppelend door Europa verspreidde, in volledige harmonie, met bloemen in het haar en een gedomesticeerd grassprietje tussen de tanden. Varkentjes, schaapjes en koetjes gezellig meesjokkend. Die eenheid zou mettertijd wel wegebben. Gezien het grote verspreidingsgebied van de cultuur en het gebrek aan internet is dat natuurlijk niet onlogisch.

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Op 11 november 1918 om 11 uur daalde een oorverdovende stilte over de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Zo waren de geallieerden het overeengekomen met Duitsland. Ook al was dat niet van harte. Maar na een vier jaar durende uitputtingsslag was het genoeg geweest. Het westelijke front brokkelde af, beetje bij beetje.

Thema's

Bescherming