Sinds 1 april 2016 is metaaldetectie en magneetvisserij met focus op archeologische voorwerpen niet langer illegaal. Een versoepeling van de wetgeving waar toen vanuit de beoefenaars van de hobby al lange tijd vraag naar was. De noodzakelijke uitwerking van een omkaderende regelgeving moest een meerwaarde bieden voor de archeologen, die dankzij een systeem van erkenning en verplichte online vondstmelding een zicht zouden krijgen op wat er zoal aan metaal en bijvondsten opgediept wordt in Vlaanderen. Intussen is het hoog tijd voor een evaluerende terugblik, en bekijken we wat dit alles tot nog toe heeft opgeleverd.

Thema's

Archeologie

Sommige metaaldetectoristen doen het enkel voor de kick van het vinden, maar anderen zijn erg geïnteresseerd in geschiedenis en archeologie. Deze laatste groep is vaak teleurgesteld dat ze maar zelden of nooit kunnen meewerken aan een archeologische opgraving. Het kan nochtans nuttig zijn voor beide partijen. Wat valt daaraan te doen? 

Thema's

Archeologie

Vlaanderen is één van de dichtstbevolkte en dus ook intensief gebruikte regio’s ter wereld. Het hoeft dan ook geen uitgebreid betoog om te beseffen dat het archeologisch en historisch erfgoed al sterk versnipperd is. Dagelijks wordt het in grote mate aangetast en verdwijnt het door allerlei bouwwerken, landbouw, etc. Gebieden met een ‘historisch stabiel’ landgebruik, waar in de laatste eeuwen weinig bodemingrepen door de mens zijn uitgevoerd, zoals een groot aantal van de bossen in Vlaanderen, vormen dan ook zeldzame ‘schatkamers’ voor dit erfgoed.

 

Thema's

Archeologie

Sinds 2013 bakent het agentschap Onroerend Erfgoed archeologische zones af via een thematische insteek. In dat kader lanceerden we het thema ‘Sites en sitecomplexen uit het finaalpaleolithicum en mesolithicum’. Daarin wordt een aantal archeologische sites uit deze periodes gebundeld. Een aantal van die zones is eveneens beschermd als archeologische site. Dit bestand zal in de toekomst verder aangevuld worden.

 

Thema's

Archeologie

Op algemeen verzoek is de metaaldetectieblog van deze maand niet om te lezen, maar om te kijken. We krijgen soms de opmerking dat ons digitaal meldingsformulier voor detectievondsten niet voor iedereen even duidelijk is. Om een en ander op te helderen, hebben we een instructievideo gemaakt. 

Thema's

Regelgeving en beleid