Gepubliceerd op
31 oktober 2023

 

Al enkele jaren geeft de Vlaamse Regering een projectsubsidie voor syntheseonderzoek van archeologische opgravingsresultaten. De onderzoekers verlaten de sites op het terrein, op zoek naar het bredere plaatje. Zo komen ze tot nieuwe, bruikbare kennis over het verleden. In de online-reeks SYNTAR publiceren wij elk onderzoeksrapport dat zo tot stand kwam. 

SYNTAR nummer 14 brengt de onderzoeksresultaten van meer dan 100 potstallen, door het Vlaams Erfgoed Centrum. De onderzoekers gingen aan de slag met Romeinse potstallen in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Het resultaat toont een verschuiving in de tijd aan van dit gegeven. Wat dan weer een nieuw licht werpt op de ontstaansreden van potstallen. 
 

 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Gepubliceerd op
23 februari 2023

O.c., bouwl., trav., XXa, b, c of d, n // straat. Wie kent ze nog, de afkortingen uit Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen? De jonge generatie erfgoedliefhebbers wellicht niet meer. Want in de teksten op de inventariswebsite is er geen enkele meer te vinden.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Inventaris

Gepubliceerd op
16 februari 2023

 

Al enkele jaren geeft de Vlaamse Regering een projectsubsidie voor syntheseonderzoek van archeologische opgravingsresultaten. De onderzoekers verlaten de sites op het terrein, op zoek naar het bredere plaatje. Zo komen ze tot nieuwe, bruikbare kennis over het verleden. In de online-reeks SYNTAR publiceren wij elk onderzoeksrapport dat zo tot stand kwam. 

SYNTAR nummer 13 brengt de resultaten van onderzoekers van de KU Leuven, in samenwerking met de University of Tartu (Estland) en enkele Vlaamse partners. Zij analyseerden het genetisch materiaal van een groep vroegmiddeleeuwse mensen begraven langs de Vlaamse kust. Doel was hun onderlinge verwantschap te achterhalen, en hun band met andere Europese populaties.

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Gepubliceerd op
15 februari 2023

Sinds kort vind je in de beeldbank de plannen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) van de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Binnenkort staan ook de plannen van de andere provincies online, net zoals de tekeningen van de Mission Dhuicque. Het project waarbij we deze plannen digitaliseren en de manier waarop we deze  online ter beschikking stellen, zetten we vandaag, op publiekdomeindag, in de kijker.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Gepubliceerd op
11 januari 2023

Al enkele jaren geeft de Vlaamse Regering een projectsubsidie voor syntheseonderzoek van archeologische opgravingsresultaten. De onderzoekers verlaten de sites op het terrein, op zoek naar het bredere plaatje. Zo komen ze tot nieuwe, bruikbare kennis over het verleden. In de online-reeks SYNTAR publiceren wij elk onderzoeksrapport dat zo tot stand kwam. 

Nummer 12 in deze reeks toont de onderzoeksresultaten van LAReS Archeologie, dat lokale orde creëerde in de omschrijving van plattegronden van houten gebouwen.

Wanneer archeologen zeggen dat ze een houten huis hebben opgegraven, slaat onze verbeelding soms op hol bij de aanwezigheid van zo een ondergrondse structuur. Maar ze hebben het natuurlijk over restanten van een gebouw, meestal gewoon de sporen van een plattegrond. Niet eenvoudig te interpreteren omwille van periodieke en regionale evoluties. LAReS Archeologie ontwikkelde daarom een leidraad voor determinatie van huisplattegronden, specifiek in de Antwerpse Kempen.
 

Thema's

Archeologie

Onderzoek