Gepubliceerd op
28 juni 2024

Al enkele jaren geeft de Vlaamse Regering een projectsubsidie voor synthese-onderzoek van archeologische opgravingsresultaten. De onderzoekers verlaten de sites op het terrein, op zoek naar het bredere plaatje. Zo komen ze tot nieuwe, bruikbare kennis over het verleden. In de online-reeks SYNTAR publiceren wij elk onderzoeksrapport dat zo tot stand kwam. 

In SYNTAR nummer 22 worden de resultaten gebundeld van een onderzoek door SOLVA naar de eetpatronen van mensen in verschillende sociale lagen van de maatschappij, in het zuiden van post-middeleeuws Oost-Vlaanderen. 

 

 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Gepubliceerd op
28 mei 2024

 

Al enkele jaren geeft de Vlaamse Regering een projectsubsidie voor syntheseonderzoek van archeologische opgravingsresultaten. De onderzoekers verlaten de sites op het terrein, op zoek naar het bredere plaatje. Zo komen ze tot nieuwe, bruikbare kennis over het verleden. In de online-reeks SYNTAR publiceren wij elk onderzoeksrapport dat zo tot stand kwam.

In SYNTAR nummer 21 trachten onderzoekers van Archeologie en Erfgoed bvba een praktisch en ethisch kader te maken voor de opslag en verwerking van menselijke resten, gevonden bij archeologische opgravingen.
 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Gepubliceerd op
17 mei 2024

Al enkele jaren geeft de Vlaamse Regering een projectsubsidie voor syntheseonderzoek van archeologische opgravingsresultaten. De onderzoekers verlaten de sites op het terrein, op zoek naar het bredere plaatje. Zo komen ze tot nieuwe, bruikbare kennis over het verleden. In de online-reeks SYNTAR publiceren wij elk onderzoeksrapport dat zo tot stand kwam.
In SYNTAR nummer 20 bekijkt een groep onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel metalen voorwerpen uit de middeleeuwen, gevonden in Vlaamse steden. Hun vaststellingen omtrent raadpleegbaarheid van opgravingsresultaten en beschrijving van vondsten leidde tot nuttige aanbevelingen voor archeologen op het terrein. 
 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Gepubliceerd op
10 april 2024

Al enkele jaren geeft de Vlaamse Regering een projectsubsidie voor syntheseonderzoek van archeologische opgravingsresultaten. De onderzoekers verlaten de sites op het terrein, op zoek naar het bredere plaatje. Zo komen ze tot nieuwe, bruikbare kennis over het verleden. In de online-reeks SYNTAR publiceren wij elk onderzoeksrapport dat zo tot stand kwam.

In nummer 19 van deze reeks gaat Skylarcs vzw dieper in op de cijfers van gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. De onderzoekers slaagden erin om daaruit een instrument te ontwikkelen dat een betere berging van die gesneuvelden toelaat, maar ook om er meer nieuwe kennis uit te halen over de omstandigheden van hun dood. 
 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Gepubliceerd op
09 februari 2024

Al enkele jaren geeft de Vlaamse Regering een projectsubsidie voor syntheseonderzoek van archeologische opgravingsresultaten. De onderzoekers verlaten de sites op het terrein, op zoek naar het bredere plaatje. Zo komen ze tot nieuwe, bruikbare kennis over het verleden. In de online-reeks SYNTAR publiceren wij elk onderzoeksrapport dat zo tot stand kwam. 

SYNTAR nummer 18 is het resultaat van het werk van een groep onderzoekers onder leiding van Stichting WOODAN die zich als doel stelden om archeologische houten gebruiksvoorwerpen te inventariseren en deze informatie toegankelijk te maken via het online platform WOODAN, zowel voor de archeologische gemeenschap als voor het geïnteresseerde publiek.
 

Thema's

Archeologie

Onderzoek