Zes maanden lang onderzocht een team archeologen van ons agentschap en Monument Vandekerckhove NV de middeleeuwse locatie van de leprozerie ‘Hooge Siecken’. Voor het eerst in Vlaanderen wordt een groot deel van zo’n domein opgegraven en krijgen we een beeld van de inrichting voor middeleeuwse ziekenzorg in een Vlaamse grootstad. Naast middeleeuwse resten zijn op de site ook resten van een 17de-eeuwse boerderij gevonden en sporen uit de Eerste Wereldoorlog.
Op zaterdag 21 september kan iedereen de site bezoeken. Daarna verdwijnen alle sporen voorgoed onder de grond.

Thema's

Archeologie

Archeologisch onderzoek in Halle leverde een interessante kijk op de stadsontwikkeling aan de oude stadsvesten. Archeologen van RAAP vonden er resten van een 19de-eeuwse brouwerij, funderingen uit de 18de eeuw, resten van de stadsvesten uit de 14de eeuw en sporen van laatmiddeleeuwse landwinning en stadsuitbreiding langs de Zenne. 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Nu de zomer in het land is, zoekt men graag wat verkoeling bij het water. Uit de media blijkt dat meerdere mensen daarbij aan het magneetvissen slaan. We wijzen graag op de do’s en don’ts, zodat het voor iedereen een fijne bezigheid blijft.

Thema's

Erkenningen

Regelgeving en beleid

Archeologisch onderzoek aan de G. Demeurslaan in Beersel nam het perceel ten zuiden van de mottesite van Neerdorp onder de loep. Archeologen van het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) troffen er de ambachtelijke zone aan van het neerhof, maar ook veel oudere resten. 

Thema's

Archeologie

Onderzoek