Neen, de titel Tooverwerk van dit onderzoeksrapport is géén spelfout, maar een citaat van koninklijk wederopbouwcommissaris Henri Brutsaert. In 1923 maakt hij de balans van de wederopbouw in de Verwoeste Gewesten: was deze streek in 1918 nog een troosteloos 'verzyp met miljoenen obustrechters', dan was er in vijf jaar tijd 'tooverwerk' verricht. In het landschap streelde de wind opnieuw het kiemende koren en overal schitterden 'de steenrode gevels en de gloedroode dakpannen van nieuwe hoeven'. Deze blog neemt je mee langs boerderijen in de Westhoek die na de Eerste Wereldoorlog uit hun as zijn herrezen. Het onderzoeksrapport dompelt je onder in een honderd jaar oud erfgoedverhaal.

Op 2 juni 2021 kreeg Vlaanderen er een nieuw erfgoedlandschap bij: de 'Demer- en Laakvallei tussen Diest en Werchter' in Vlaams-Brabant. Het is meteen het grootste erfgoedlandschap in Vlaanderen tot nu toe: 3266 ha! De open ruimte in dit gebied is bijzonder rijk aan erfgoed. Met de afbakening van het erfgoedlandschap krijg je voortaan financiële ondersteuning voor het herstel en behoud van het aanwezige erfgoed. Op die manier betekent het een bijkomende impuls die ook de zachte recreatie in de streek verder versterkt.

Thema's

Landschappen

Het museum in het meest romantische kasteel van Vlaanderen, dat van Gaasbeek, krijgt een vernieuwd concept. Dit gaat gepaard met restauratiewerken aan het kasteel, uitgevoerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media, samen met het agentschap Facilitair Bedrijf. Het agentschap Onroerend Erfgoed stuurde daarbij aan op een grondig historisch en archivalisch onderzoek naar het ontwerp, de beplanting en de ornamenten van de binnentuin. De laatste aanleg van deze tuin, in neorenaissancestijl, dateert uit het einde van de 19de eeuw en viel samen met de opkomst van historische of historiserende tuinstijlen. 

Sinds 2018 geeft de Vlaamse Regering jaarlijks een projectsubsidie voor syntheseonderzoek van archeologische opgravingsresultaten. Deze onderzoeken trekken weg van de vindplaats en proberen het bredere plaatje te vatten, om zo tot echt nieuwe kennis over het verleden te komen. Wij publiceren elk onderzoek online via de nieuwe reeks SYNTAR. Nummer 2 behandelt Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog door Dr. Wouter Gheyle (UGent Vakgroep Archeologie), dr. Birger Stichelbaut (Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie, UGent Vakgroep Archeologie & In Flanders Fields Museum Ieper), Simon Verdegem (Ruben Willaert NV).

 

Hoe selecteer je waar je opgraaft en waar niet, zonder in te boeten op kennis? Een nieuwe typologie van WO I-loopgraven maakt de keuze eenvoudiger, en leidt tot een efficiëntere besteding van middelen in de archeologie.
 

Thema's

Archeologie

Bij opgravingen op het O.L.V.-kerkhof in Brugge werd een 14de-eeuws beschilderd graf ontdekt. De exacte datering kan verder verfijnd worden aan de hand van het baksteenformaat, stilistische eigenschappen van de schildering, de gebruikte pigmenten en in het beste geval ook op basis van de identificatie van de 'bewoner' van het graf, maar dat is niet zo eenvoudig tenzij er herkenningstekens mee begraven zijn. Alleszins is het niet echt een vroeg voorbeeld van een grafschildering want het bouwt duidelijk voort op de oudere 'modellen'.