Archeologisch onderzoek in Halle leverde een interessante kijk op de stadsontwikkeling aan de oude stadsvesten. Archeologen van RAAP vonden er resten van een 19de-eeuwse brouwerij, funderingen uit de 18de eeuw, resten van de stadsvesten uit de 14de eeuw en sporen van laatmiddeleeuwse landwinning en stadsuitbreiding langs de Zenne. 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Nu de zomer in het land is, zoekt men graag wat verkoeling bij het water. Uit de media blijkt dat meerdere mensen daarbij aan het magneetvissen slaan. We wijzen graag op de do’s en don’ts, zodat het voor iedereen een fijne bezigheid blijft.

Thema's

Erkenningen

Regelgeving en beleid

Archeologisch onderzoek aan de G. Demeurslaan in Beersel nam het perceel ten zuiden van de mottesite van Neerdorp onder de loep. Archeologen van het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) troffen er de ambachtelijke zone aan van het neerhof, maar ook veel oudere resten. 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Het nut van laseraltimetrie (meer algemeen bekend als ‘lidar’) voor archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek is ondertussen bekend. Sinds de eerste versie van het Digitaal Hoogtemodel (DHM) Vlaanderen uit 2004 is dan ook frequent gebruik gemaakt van deze gegevens voor het onderzoek van verschillende archeologische sites en landschappen, bijvoorbeeld de neolithische site van Ottenburg. Dit eerste DHM Vlaanderen had een gemiddelde resolutie van 1 meetpunt per 4m².

Op de beschermde begraafplaats van Torhout zijn er graftekens bewaard gebleven van alle lagen van de bevolking en niet enkel van de gegoeden. Het stadsbestuur liet recent een beheersplan ontwikkelen om dat erfgoed een toekomst te geven. Het uitvoeringsplan is niet traditioneel opgevat. Het stimuleert de ontwikkeling van het aanwezige erfgoed en zoekt naar zoveel mogelijk aanknopingspunten met de omgeving. Foto cover: Niek Van Thomme.

Thema's

Herbestemming

Landschappen