Recent was er in het parlement een Vraag om Uitleg aan Vlaams minister van Onroerend erfgoed Matthias Diependaele: ‘Waarom stijgt het aantal meldingen van detectievondsten niet mee met het aantal erkende detectoristen?’ Goeie vraag, maar niet eenvoudig te beantwoorden. Niet iedereen zoekt even frequent, en niet iedereen vindt evenveel. Een patroon dat we echter wel vaststellen, is dat er soms dingen wel gevonden maar niet gemeld worden. We willen niet suggereren dat dat uit kwade wil gebeurt, maar het is wel jammer, want het belet ons de juiste wetenschappelijke conclusies te trekken.

Thema's

Regelgeving en beleid

Tijdens de voorgaande beleidsperiode (2014-2019) stond het afronden van de herinventarisatie van de gemeenten in de Vlaamse Rand hoog op ons prioriteitenlijstje. We voegden updates en aanvullingen toe aan onze online inventaris. Merchtem was een van de laatste gemeentes die aan bod kwam. Het bleek een bijzonder interessante gemeente te zijn. Welk erfgoed voegden we toe en waarom? 

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Inventaris

Onderzoek

Afgelopen jaar leek het alsof er geen week voorbijging, of er dook wel een artikel over metaaldetectie of magneetvisserij in de pers op. Het was boeiend om te zien hoe deze hobby leeft bij de mensen, en hoe unieke vondsten, al dan niet archeologisch, steeds weer het brede publiek aanspreken. Jammer genoeg doken in die artikels af en toe wat fouten op, vooral omtrent de regels. 

Thema's

Archeologie

Tijdens de beleidsperiode 2014-2019 zetten we als agentschap in op de inventarisatie en bescherming van naoorlogse architectuur (1945-1985) in Gent en deelgemeenten. Dit leverde een twintigtal beschermde monumenten op en een omvangrijke aanvulling van de Inventaris Onroerend Erfgoed.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Inventaris

Het is een internationale trend om het maatschappelijke belang van erfgoed aan te tonen met cijfers, grafieken en statistieken. Het gegoochel met vastgoedprijzen, economische impactanalyses, … doet soms vergeten dat erfgoed om meer gaat dan de cijfers. Daarom schreven enkele beleidsmedewerkers deze blog. Ter inspiratie bij de start van de nieuwe beleidsperiode.

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Landschappen