Het nut van laseraltimetrie (meer algemeen bekend als ‘lidar’) voor archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek is ondertussen bekend. Sinds de eerste versie van het Digitaal Hoogtemodel (DHM) Vlaanderen uit 2004 is dan ook frequent gebruik gemaakt van deze gegevens voor het onderzoek van verschillende archeologische sites en landschappen, bijvoorbeeld de neolithische site van Ottenburg. Dit eerste DHM Vlaanderen had een gemiddelde resolutie van 1 meetpunt per 4m².

Op de beschermde begraafplaats van Torhout zijn er graftekens bewaard gebleven van alle lagen van de bevolking en niet enkel van de gegoeden. Het stadsbestuur liet recent een beheersplan ontwikkelen om dat erfgoed een toekomst te geven. Het uitvoeringsplan is niet traditioneel opgevat. Het stimuleert de ontwikkeling van het aanwezige erfgoed en zoekt naar zoveel mogelijk aanknopingspunten met de omgeving. Foto cover: Niek Van Thomme.

Thema's

Herbestemming

Landschappen

Een archeologisch onderzoek achter basisschool De Uilenboom in Vissenaken leverde interessante resultaten op. Archeologen van Monument Vandekerckhove stootten er begin dit jaar op resten van een middeleeuwse woonerf. 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Wortel- en Merksplas-Kolonie verdedigen dit jaar de Belgische eer op de Europese Landschapsprijs van de Raad van Europa. Deze prijs kadert binnen de Europese Landschapsconventie, een overeenkomst waar 41 landen op intekenden. In deze blog leggen we je uit wat deze belangrijke, maar relatief onbekende conventie precies betekent en hoe wij als agentschap werken aan een bredere toepassing ervan. Met op het einde drie concrete wensen voor het landschapsbeleid in Vlaanderen. 

Thema's

Landschappen

Regelgeving en beleid

Om die verjaardag te vieren start vandaag in Turnhout een driedaags congres over het 'Verleden, heden en toekomst van de begijnhoven'. De dertien Vlaamse begijnhoven waren, samen met de Grote Markt in Brussel en vier scheepsliften op het Canal du Centre bij La Louvière de eerste drie Belgische werelderfgoederen.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Erkenningen