Sinds 2018 geeft de Vlaamse Regering jaarlijks een projectsubsidie voor syntheseonderzoek van archeologische opgravingsresultaten. Deze onderzoeken trekken weg van de vindplaats en proberen het bredere plaatje te vatten, om zo tot echt nieuwe kennis over het verleden te komen. Vandaag stelt een deel van die eerste lichting uit 2018 haar resultaten voor op een studiedag. Wij publiceren elk onderzoek online via de nieuwe reeks SYNTAR, en wijden aan ieder nummer ook een blog. We trappen de reeks af met SYNTAR 1: ‘Functioneel onderzoek van Vlaamse steentijdsites’ door Tracéolab.

 

Als je werktuigen gebruikt, verslijten ze en gaan ze uiteindelijk stuk. In de steentijd was dat jammer genoeg niet anders. Maar voor archeologen is dat net héél interessant. 

 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

2021 is door de Europese Unie uitgeroepen tot Jaar van het Spoor. Een jaar lang zijn er in heel Europa (online) evenementen en initiatieven die het gebruik van de trein als veilig en duurzaam vervoermiddel promoten. Maar het spoor, dat is ook erfgoed! En daar gaan wij de komende maanden over bloggen.

In 2020 had de Vlaamse overheid ongeveer 107 miljoen euro veil voor de ondersteuning van diverse projecten over onroerend erfgoed. Met 2021 al even bezig presenteren we graag de financiële resultaten 2020.

Meten is weten! En dat geldt ook voor onroerend erfgoed. Hoeveel geïnventariseerd en beschermd onroerend erfgoed telde Vlaanderen in 2020? Alle cijfers die wij verzamelden vind je in onze zopas bijgewerkte monitor onroerend erfgoed.