Er is dit jaar veel gegraven in Wijtschate. In de zomer was er een toevalsvondstonderzoek naar de sporen van de Eerste Wereldoorlog, die over de volledige lengte van de Hospicestraat opdoken. Recent werd het Sint-Medardusplein aangepakt, op de plaats waar de nieuwe riolering zal komen. 

 

Thema's

Archeologie

Onlangs verscheen het vijfde en laatste deel van het onderzoek naar de Tongerse Onze-Lieve-Vrouwbasiliek, in de reeks Relicta Monografieën. Eén van de onderwerpen die daarin aan bod komen, is de bouw van de huidige, gotische kerk. Die verliep niet zonder slag of stoot, want grote bouwwerken lopen zelden zoals gepland. De bouwheer die zijn wensen verandert, rampspoed, financiële problemen, adviesorganen die zich bemoeien, … In haar 800 jaar oude geschiedenis heeft de basiliek van Tongeren het allemaal zien voorbijkomen. We doen een greep uit de dossiers.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Restauratie

Deze kop zou niemand verbazen, dit of volgend Corona-jaar. Toch maakten we – onze voorouders althans – het al eerder mee. Pestuitbraken, politieke onrust en een wankele handelsrelatie met Engeland (doesn’t that sound familiar as well?) veroorzaakten in de 14de eeuw een maatschappelijke en economische crisis van jewelste. In Brugge, toen een draaischijf van internationale handel, sloeg de crisis hard toe. Maar blijkbaar werd niet iedereen financieel even hard getroffen.

Thema's

Onderzoek

Op 6 oktober werd, onder ruime belangstelling van pers en publiek en in aanwezigheid van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele, de instabiele torenspits van het kasteel van Horst afgenomen. Het was het startschot voor de restauratie van het bekende kasteel in Holsbeek.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Restauratie