In 2020 bleven we investeren in onroerend erfgoed

In 2020 had de Vlaamse overheid ongeveer 107 miljoen euro veil voor de ondersteuning van diverse projecten over onroerend erfgoed. Met 2021 al even bezig presenteren we graag de financiële resultaten 2020.

80% van die ongeveer 100 miljoen gebruikten we om verschillende grootschalige restauratiewerkzaamheden voor onroerend erfgoed te ondersteunen. 16,5 miljoen werd besteed om kleinere onderhoudswerkzaamheden te financieren via de erfgoedpremie standaardprocedure en 2,5 miljoen ging naar onderzoekspremies. Tellen we hier nog andere financiële instrumenten bij zoals subsidies, dan maakt dat samen het vermelde totaalbedrag van 107 miljoen.

Een smak geld dus, maar waarin investeerden we dit zoal? De grootste bedragen legt het agentschap vast voor erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure (42 miljoen) en meerjarige premieovereenkomsten (31 miljoen). Deze dienen om projecten te ondersteunen bij restauratiewerkzaamheden. Dat kan gaan over grote restauraties, herbestemmingen of langdurige projecten voor restauratie van iconisch erfgoed in Vlaanderen zoals de Lakenhallen in Ieper of het Antwerpse stadshuis.

Het grootste aantal toekenningen, meer dan 1.700 in 2020 voor een bedrag van 16,5 miljoen, zijn erfgoedpremies volgens de standaardprocedure. Deze hadden een plafond van 25.000 euro. Een plafond dat de Vlaamse regering in december 2020 optrok naar 250.000 euro. Het is te vroeg om van deze verandering al effecten te zien.
Sinds de introductie van de erfgoedpremie standaardprocedure in 2016 tekenen we jaarlijks forse stijgingen op van projecten die ervan gebruikmaken: van een kleine 600 in 2016 naar meer dan 1.250 in 2019 en dus 1.700 in 2020.

3,2 miljoen besteedde de Vlaamse overheid aan subsidies voor erkende partners zoals erkende onroerenderfgoeddepots en intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten. Zij bouwen aan lokale erfgoedwerking en de bewaring van archeologische ensembles.

Wil je graag meer details kennen? Surf dan zeker eens naar de monitor onroerend erfgoed. Het gedeelte erfgoedfinanciering bevat alle cijfers over het financiële reilen en zeilen van de Vlaamse onroerenderfgoedzorg.

In een notendop gaven we je een overzicht van de uitgaven van de Vlaamse overheid voor onroerend erfgoed. In een eerdere post hadden we het over de beschermingscijfers.