Buurten met erfgoed in Broechem: de koffer van Alphonse Leopold Croymans

In het schooljaar 2012-2013 was de gemeentelijke lagere school De Sleutel uit Broechem één van de eerste proefscholen ‘Buurten met erfgoed’. Met de techniek van het verhalend ontwerpen zochten leerkrachten en erfgoedwerkers naar een boeiend verhaal om het lokale erfgoed in de school en de lessen binnen te brengen. Is het lokale erfgoed vier jaar later verder geraakt dan de speelplaats? Heeft het een plaats veroverd in klassen en leraarslokaal?

Op zolder vinden we een oude, beduimelde tas met enkele geheimzinnige voorwerpen. Er zit een portefeuille in met de identiteitskaart, oude foto’s, postkaarten, oude munten, briefjes van ene Alphonse Leopold Croymans.

Eén van die briefjes is een boodschap van Alphonse aan de vinder van de tas. Hij vraagt om de tas met haar waardevolle spullen goed te bewaren en daagt de vinders uit om meer over deze voorwerpen te weten te komen. Waar komen ze vandaan? Waarvoor dienden ze?

De voorwerpen worden in een vitrinekast in de refter van de school tentoongesteld. De leerlingen laten hun fantasie de vrije loop. Elke klas neemt voorzichtig een voorwerp uit de kast: het vertrekpunt van een zoektocht in het verleden. De klas wordt een expertisegroep. Hun bevindingen, herinneringen, foto’s, gedichten bundelen de leerlingen in een persoonlijk ‘lapboek’. Tijdens de opendeurdag tonen de leerlingen hun vondsten en ervaringen aan het brede publiek.

Marleen Van Olmen, directeur De Sleutel:Als we ons in iets vastbijten, lossen we niet meer. Na vier jaar groeide Buurten met erfgoed uit tot een jaarlijks, intensief project in de bovenbouw en een driejaarlijks project in de onderbouw. De drie hogere leerjaren werken klasdoorbrekend rond ‘erfgoed dichtbij huis’. Ze kiezen zelf een onderwerp waarin ze zich willen verdiepen: het fort, de Nederhinnehoeve, de Merovingers, de kerk, het rust- en verzorgingstehuis  Czagani, … Op die manier komen al onze leerlingen tijdens hun lagere schoolloopbaan minstens vier keer intensief met het lokale erfgoed in aanraking. In mei 2015 waren we zelfs kandidaat voor de Provinciale Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde. We verankerden het thema lokaal erfgoed in onze school omdat de leerlingen zo ontzettend graag met dat lokale erfgoed werken. Ze zijn er echt in geïnteresseerd.”  

De erfgoedacties van de laatste schooljaren in De Sleutel vind je terug op de schoolwebsite.

‘Buurten met erfgoed’ is een project van het agentschap Onroerend Erfgoed i.s.m. Faro, CANON Cultuurcel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, Heemkunde Vlaanderen, Herita, De Bardijnen en de regionale erfgoedcellen. Mooss vzw zorgt voor de creatieve begeleiding.