Buurten met erfgoed: erfgoed en cultuur moet je trainen

Tijdens het schooljaar 2014-2015 was Sint-Pieters-Leeuw een van de drie pilootgemeenten in het erfgoededucatief project Buurten met erfgoed. De leerkrachten van de tweede graad van de Leeuwse basisscholen zochten uit met welk erfgoed in de schoolbuurt zij wilden werken, welke methodieken zij hierbij zouden gebruiken en hoe ze de culturele basisvaardigheden en cultuurdragers van Cultuur in de Spiegel erin konden verweven.

Hoe integreer je de vier culturele basisvaardigheden - waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren - in erfgoedlessen of een erfgoedproject? En hoe komen de vier cultuurdragers erin aan bod:

  • voorwerpen: gebouwen, landschappen, gebruiksvoorwerpen, …
  • grafische tekens: foto’s, kaarten, illustraties, …
  • taal: teksten, verhalen, liederen, …
  • lichaam: houdingen, gebaren, uitdrukkingen, …

Cultuur in de Spiegel wil leerlingen op hun eigen manier over cultuur leren reflecteren en hun cultureel bewustzijn versterken door hun culturele basisvaardigheden te trainen. De begeleiders van Mooss vzw volgden de erfgoedprojecten van de gemeentelijke basisscholen Den Top en ’t Populiertje en de vrije basisschool Jan Ruusbroec intensief op en goten hun ervaringen in een praktijkgerichte brochure: Drie inspirerende praktijkvoorbeelden van werken met erfgoed in de tweede graad van de lagere school. De praktijkvoorbeelden bevatten een korte beschrijving van elk schoolproject, een overzicht van de leerdoelen en eindtermen waar ze bij aansluiten en een analyse van de activiteiten vanuit de basisvaardigheden van Cultuur in de Spiegel. Bekijk het filmpje over cultureel bewustzijn en Cultuur in de Spiegel.

Echt de moeite

Gudrun Corthals, leerkracht Gemeentelijke basisschool Den Top: “Een vlotte samenwerking met de lokale en regionale erfgoedpartners en andere begeleiders. Er kroop veel tijd en energie in, maar het loonde echt de moeite! Ikzelf haalde er veel voldoening uit, de leerlingen genoten ervan en staken er heel wat van op.”

Wijze partners

Reinhilde Daems, leerkracht Gemeentelijke basisschool ’t Populiertje: “Onze tocht in de straten rond de school waarbij mijn leerlingen een andere klas gidsten en uitleg gaven over wat ze zoal over het erfgoed in de buurt te weten kwamen, was voor mij een hoogtepunt. Het was leuk om de verhalen en projecten van de andere scholen te beluisteren. Er was een zeer goede samenwerking met de 'wijze' regionale erfgoedpartners die steeds klaar stonden om ons bij te staan.”

Verder uitwerken

Evy Massaer en Melissa Quinot, leerkrachten basisschool Gemeenschapsonderwijs De Groene Parel: “De leerlingen hebben de buurt beter leren kennen en dat blijft bij hen hangen. Het was een leuke manier om rond de buurt te werken. We leerden zelf ook veel bij over de schoolbuurt. We kozen er daarna voor om dit project per graad verder uit te werken en wisselden hiervoor onder de collega’s al heel wat tips en ideeën uit.”

Wij gaan door

Koen Demarsin, erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei: “We vinden het belangrijk om dit project ook in andere gemeenten te lanceren. Daarom bieden wij ‘Buurten met erfgoed’ volgend schooljaar aan de basisscholen van Dilbeek aan. Een actieve ondersteuning van de gemeente is hiervoor een basisvoorwaarde. De uitdaging van dit intensieve traject is om met de scholen uit te zoeken hoe ze de aandacht voor het lokale erfgoed kunnen vasthouden.” Lees meer over Buurten met erfgoed in Dilbeek.

Ik stond er nooit bij stil

Kristien Van Hecke, deskundige Toerisme en Erfgoed gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw: “De leerkrachten hebben veel gehad aan die eerste creatieve startdag waarop zij kennis maakten met de erfgoeddienst, heemkundige kring, natuurvrienden en andere erfgoedexperten. Ze realiseerden zich hoe de eigen omgeving een stimulans kan zijn om de leerstof bevattelijk en gemakkelijk buiten het klaslokaal in de schoolbuurt toe te passen. Ik was toch wel verbaasd over hoe weinig leerkrachten weten van de schoolomgeving of de gemeente waarin ze lesgeven. Begrijpelijk wanneer je beseft dat de meeste leerkrachten hier niet wonen en heel wat andere beslommeringen hebben. Alleen stond ik daar nooit bij stil. Ik hoop dat de scholen nu weten dat ze bij ons terecht kunnen voor info en ondersteuning als ze rond erfgoed willen werken. Op onze nieuwe gemeentelijke website zullen we ook meer aandacht aan onze werking met de scholen besteden.”

Foto's blog: Iris Verhoeyen.

‘Buurten met erfgoed’ is een project van het agentschap Onroerend Erfgoed i.s.m. Faro, CANON Cultuurcel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, Heemkunde Vlaanderen, Herita, De Bardijnen en de regionale erfgoedcellen. Mooss vzw zorgt voor de creatieve begeleiding.