Erosie Tiense Tumuli gemeten met drone

Onlangs heeft een drone een 3D-model gemaakt van de Drie Tumuli in Tienen. Deze Gallo-Romeinse grafheuvels lijden zwaar onder erosie. Het agentschap Onroerend Erfgoed wil dat verval in kaart brengen met een nauwkeurige hoogtemeting. Hiervoor werkt Onroerend Erfgoed samen met twee andere Vlaamse instellingen. Een drone van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voerde de metingen uit. De analyse van de data gebeurt door de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

Waarom opmeten?

Archeologen vermoeden dat de grafheuvels bij hun aanleg, zo’n tweeduizend jaar geleden, meer kegelvormig waren en een stuk hoger dan nu. In de loop der jaren werden de zwaar beboste tumuli regelmatig beklommen, waardoor erosie vrij spel kreeg en de heuvels grondig van vorm veranderden. Ontwortelde bomen lieten kraters achter, wat het erosieproces nog versnelde. Om verdere aftakeling tegen te gaan liet de Stad Tienen in 2014 de bomen op de grafheuvels kappen met een premie van het agentschap Onroerend Erfgoed. Ook de erosiegeulen werden gedicht. Door nu een hoogtemeting uit te voeren, kan er in de toekomst bij een nieuwe meting nauwkeurig worden vastgesteld of de erosie ook daadwerkelijk is gestopt.

 

Hoe opmeten?

Omwille van de afmetingen van de tumuli werd niet gekozen voor de klassieke meetmethodes, maar voor een drone van het ILVO. Zo krijgt men op een snelle en gemakkelijke manier zicht op alle delen van de heuvels. Voor de opmeting worden op het terrein enkele fysieke meetpunten geplaatst waarvan de coördinaten worden ingemeten door een landmeter. Vervolgens maakt de drone een grote hoeveelheid foto’s. Speciale software van het ATO maakt op basis daarvan een digitale puntenwolk, die de vorm van de grafheuvels beschrijft. De coördinaten van de puntenwolk worden gekoppeld aan de fysieke meetpunten, waardoor de wolk een meetbaar object wordt. Door de foto’s van de drone te koppelen aan de puntenwolk kunnen orthofoto’s (digitale luchtfoto’s waarbij vervormingen werden gecorrigeerd) en 3D-beelden worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis

De Gallo-Romeinse grafheuvels van Tienen zijn de laatste rustplaats van een zekere Marcus Probius Burrus, en zijn prominent ingeplant langs een Romeinse hoofdweg. Ze zijn al verschillende keren archeologisch onderzocht. In 1892 werd er letterlijk en figuurlijk een schat aan informatie opgegraven. Eeuwenlang bepaalden de grafheuvels het landschap, tot ze in de vorige eeuw stap voor stap ingesloten geraakten door bebouwing en industrie. Ze werden onzichtbaar vanaf de straat en verloederden. De Monumentenstrijd van 2006 haalde de Drie Tumuli uit de vergeethoek onder het motto: ‘Red het graf van Marcus Probius Burrus’. Sindsdien werkt de Stad Tienen aan een opwaarderingsplan voor de omgeving.