Europees Erfgoedjaar: initiatieven

In 2018 viert Europa het Jaar van het Cultureel Erfgoed. Daarmee wil de Europese Unie culturele diversiteit promoten. De bedoeling is om mensen bewuster te maken van hun geschiedenis. Voor ons als agentschap is dit jaar dan ook een uitgelezen kans om het erfgoed in Vlaanderen in de kijker te zetten.

Studiedag over de FARO-conventie

Op 16 januari 2018 organiseerden we in het kader van het Europees Jaar een studiedag over de Kaderconventie van Faro, participatie en het lokale erfgoedbeleid. Naast de bovengenoemde partners, werkten we hiervoor ook samen met de VVSG. 

Met de studiedag wilden we vernieuwende modellen en voorbeelden aanreiken om erfgoedgemeenschappen actief te betrekken bij het uitvoeren van het (inter-)gemeentelijk erfgoedbeleid. In de voormiddag organiseerden we plenaire sessies, in de namiddag kon je kiezen voor een bepaald onderwerp in een kleinere groep. 

Erfgoedbeheer in de kijker

Een van de projecten die wij met graagte inpassen in het Europese jaar is ons eigen digitaal portfolio. Het bevat praktijkvoorbeelden van verschillende soorten erfgoedprojecten in Vlaanderen. Op die manier vormt het portfolio een staalkaart van wat erfgoedbeheer vandaag te bieden heeft.

Je kan het portfolio bezoeken via https://portfolio.onroerenderfgoed.be, of door te klikken op de portfolioknop op de homepagina van onze website

Portaalwebsite en EYCH18-label

Ben je benieuwd welke activiteiten plaatsvinden tijdens het Europees Erfgoedjaar dan kan je terecht op de Vlaamse portaalwebsite van het Europees Erfgoedjaar. Je vindt op de website meer info over lopende initiatieven zoals bijvoorbeeld de lezingen die FARO en Herita organiseren onder de noemer TEIM (Thank Europe its Monday).

Organiseer je zelf een activiteit in het kader van het Europees Erfgoedjaar? Dan kan je die melden, door het EYCH18-label aan te vragen. Op die manier krijgt je actie extra zichtbaarheid.

Projectsubsidies

Tot 31 januari kon je een subsidie aanvragen voor een erfgoedproject dat focust op educatie en participatie. Een veertigtal organisaties gingen in op de oproep. Meer dan de helft van de projecten zullen in totaal 400.000 euro aan fondsen ontvangen van ons agentschap en het departement Cultuur, Jeugd en Media.

Geert Bourgeois, minister-president en minister voor Onroerend Erfgoed, zal vóór 1 mei alle projecten bekendmaken die voor ons beleidsdomein in aanmerking komen. De informatie hierover komt ook op de portaalwebsite.

Fabrieksschoorstenen

In het kader van de campagne 'industrieel erfgoed' wordt de maand mei gewijd aan de fabrieksschoorstenen. De Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed (EFAITH) roept op om zo veel mogelijk activiteiten te organiseren waarbij fabrieksschoorstenen centraal staan. Voor meer vragen kan je ook terecht bij de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA).

Fotowedstrijd ‘Inzoomen op erfgoed’

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed organiseren wij samen met onze partners een fotowedstrijd voor het grote publiek. De bedoeling is dat je foto’s maakt van erfgoed. Dat kan Europees, immaterieel, roerend of onroerend erfgoed zijn.

Wil je meedoen? Stuur vóór 15 mei maximaal vijf foto's in van plaatsen, objecten of activiteiten die jij als erfgoed beschouwt.

In totaal zullen 40 foto’s weerhouden worden door een Belgische jury, waarin ook wij als agentschap zetelen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in het najaar en de beelden zullen eind 2018 - begin 2019 op verschillende locaties in België tentoongesteld worden.

Je vindt het wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier op de portaalwebsite.

Ode2joy

Europa Nostra bedacht in het kader van het feestjaar de uitdaging ‘Ode2joy’. De opdracht is om een interpretatie te maken van Beethovens klassieke meesterwerk ‘Ode to joy’ op basis van jouw geliefde erfgoedlocatie. Hoe je de uitdaging aangaat, bepaal je zelf. Je kan zingen of een instrument bespelen, een dansperformance uitvoeren, een tekst verzinnen, een geschilderde interpretatie maken, … . Alle vormen van expressie zijn welkom, zolang ze maar creatief en persoonlijk zijn.

Kijk op de website van Europa Nostra voor meer details en laat je creatieve sappen stromen. Post jouw interpretatie op sociale media op 9 mei, Europadag. Ben je zelf niet zo creatief, moedig dan zeker mensen in je omgeving om hun favoriete erfgoedlocatie in de schijnwerpers te plaatsen.

Europees Erfgoedlabel

Tijdens de internationale conferentie ‘Cultureel erfgoed: voor een duurzamer Europa’ in Bulgarije vond twee weken geleden de prijsuitreiking van de Europese Erfgoedlabels plaats. Deze wedstrijd wordt tweejaarlijks georganiseerd. Het Europese feestjaar gaf de uitreiking wat meer glans.

Negen nieuwe sites ontvingen het label, waaronder het Bois du Cazier. Deze mijnsite ten zuiden van Charleroi speelde een belangrijke rol in de industriële revolutie in België. De mijnactiviteiten stopten er definitief in 1967. Sinds 2012 staat de site op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. De gebouwen zijn omgevormd tot musea gewijd aan kolen-, ijzer- en glasindustrie.

Openbare raadpleging Europees Erfgoedlabel

De Europese Commissie lanceert een publieke consultatie over het Europese Erfgoedlabel. De commissie wil hiermee informatie verzamelen over de uitvoering en de resultaten van dit initiatief, dat bestaat sinds 2005.

De consultatie loopt nog tot 24 mei 2018. We moedigen iedereen aan om deel te nemen, zeker voor wie al eens een dossier indiende, dit ooit van plan is te doen of zelfs een vroegere winnaar bezocht heeft. Iedereen die geïnteresseerd is in de Europese cultuur en geschiedenis kan input geven.

Ringing the bells

De ambitie van het project ‘Ringing the bells’ is om op 21 september 2018 in heel Europa de klokken te laten luiden. Klokken markeren al meer dan duizend jaar het leven en de tijd in Europa. Op die manier vertolken ze visueel en auditief onze Europese kernwaarden. Tegelijk hebben klokken ook de kracht om door culturele barrières te breken. Hun geluid is door iedereen verstaanbaar, ongeacht bijvoorbeeld leeftijd, afkomst of taal. 21 september is bovendien de dag van de vrede.

Het idee van ‘Ringing the bells’ komt van de Duitse coördinator van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Als Vlaamse overheid ondersteunen we dit project en roepen we alle beheerders en eigenaars in Vlaanderen op om hieraan mee te doen.

European Heritage Stories

In het kader van het Europees Erfgoedjaar organiseert Europa dit jaar het initiatief ‘European Heritage Stories’. Vertel je het Europese verhaal van een bepaalde site, dan maak je kans op 10.000 euro als ondersteuning voor je project. Wie komt in aanmerking? Organisaties die in de laatste drie jaar hebben deelgenomen aan de European Heritage Days, winnaars van de Europa Nostra awards en sites die het Europees erfgoedlabel dragen. Inschrijven kan met een online formulier tot en met 20 mei. Meer informatie vind je op deze website

Prijs participatie bij de Onroerenderfgoedprijs

In oktober reiken we zoals elk jaar de Onroerenderfgoedprijs uit. Ter gelegenheid van het Europees Jaar voegen we aan deze wedstrijd nog een extra award toe: de prijs participatie. Met deze extra onderscheiding belonen we een project met een sterk uitgebouwd maatschappelijke luik. Daarmee sluit ons agentschap aan bij de ambitie van Europa om de Europese identiteit te versterken via onder meer erfgoed. De prijs participatie is geen geldprijs. Het gaat om een kwaliteitslabel dat de winnaar ervan vrij kan gebruiken.

Hashtag

De bovenstaande lijst is maar een greep uit alle activiteiten die gepland staan voor het Europese  Jaar van het Cultureel Erfgoed. We houden je op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Op sociale media vind je alle posts over het erfgoedjaar terug met de hashtag #EuropeForCulture en #EYCH2018.