Magneetvissen, dol-fijn maar niet zonder regels

Archeologie

Nu de zomer in het land is, zoekt men graag wat verkoeling bij het water. Uit de media blijkt dat meerdere mensen daarbij aan het magneetvissen slaan. We wijzen graag op de do’s en don’ts, zodat het voor iedereen een fijne bezigheid blijft.

Net als het klassieke vissen met een hengel, kan magneetvissen een heel rustgevende bezigheid zijn. Met een krachtige magneet aan een touw haal je metalen voorwerpen uit het water, terwijl het zonnetje schijnt en de eendjes voorbij dobberen. De ene vangst is al interessanter dan de andere, maar dat verrassingseffect maakt het net tot een spannende hobby. En je bewijst er milieu en maatschappij nog een dienst mee ook! Al enkele jaren wordt magneetvissen steeds populairder bij jong en oud. Recent nog haalden enkele verhalen het nieuws die tot de verbeelding spreken. Kinderen die wapens, munitie of brandkasten opvissen, het is niet alledaags maar ook niet zonder risico. 

Naast mogelijk gevaar voor lijf en leden is er nog een ander aspect waarmee je rekening moet houden. Met een magneet kan je immers niet alleen oude fietsen, kroonkurken of recente moordwapens opvissen, maar ook ijzeren voorwerpen die soms duizenden jaren teruggaan in de tijd! Echte, onvervalste archeologische vondsten! Munten, zwaarden of juwelen uit de middeleeuwen, de Romeinse periode of zelfs de ijzertijd. Allemaal voorwerpen die verloren gingen bij het oversteken van een rivier, of misschien tijdens een ritueel in het water gedeponeerd werden. Die objecten zaten eeuwenlang verankerd in de modder op de bodem, en komen door erosie langzaam los. Ze zijn fascinerend voor diegene die ze opvist, maar ze zijn minstens even belangrijk voor de wetenschap. Die eeuwenoude objecten, én de plaats waar ze worden opgevist, kunnen interessante informatie bevatten voor archeologen. Misschien gaat het wel om een voorwerp in uitzonderlijk gave staat. Misschien hebben de archeologen nog nooit iets dergelijks gezien! Daarom is het belangrijk dat je je vondst altijd meldt bij het agentschap Onroerend Erfgoed. De metaalvisserij valt immers onder dezelfde regelgeving als metaaldetectie, namelijk het Onroerenderfgoeddecreet en de bijhorende Code van Goede Praktijk. Hoe meer nuttige info je kan meegeven over de vindplaats en omstandigheden, hoe beter. Magneetvissen kan dus een boeiende manier zijn om bij te dragen aan de historische kennis van een bepaalde plek. 

Wil je je uitleven met de magneet, dan kan dat met een gerust geweten indien je enkele regels in acht neemt. Zo moet je altijd toestemming hebben van de eigenaar van het water waarin je vist. Je moet je ook laten erkennen als metaaldetectorist. En je mag nooit magneetvissen in bevaarbare waterlopen. (Tenzij bij archeologisch onderzoek in opdracht van De Vlaamse Waterweg NV. Als erkend detectorist kan je hiervoor wel ingeschakeld worden.) En tot slot: elke vondst waarvan je vermoedt dat ze archeologische waarde heeft, moet je melden via de website van Onroerend Erfgoed. Onze archeologen nemen je melding dan op in de Centrale Archeologische Inventaris. Je hoeft je vondst helemaal niet af te geven. Met recente, gevaarlijke vondsten kan je terecht bij de lokale politie. Daarbij mag je niet aarzelen, want het belangrijkste van al bij magneetvissen is: Safety first!

De regels om te detecteren en magneetvissen kan je nalezen in de Code van Goede Praktijk: https://www.onroerenderfgoed.be/detecteren-volgens-de-code-van-goede-praktijk 
Je laten erkennen als metaaldetectorist of magneetvisser is gratis en kan via deze link: https://www.onroerenderfgoed.be/erkenning-als-metaaldetectorist
Een archeologische vondst melden kan via deze link: https://www.onroerenderfgoed.be/metaaldetectievondsten-melden
De online versie van het Onroerenderfgoeddecreet vind je hier: https://www.onroerenderfgoed.be/huidige-regelgeving