Middeleeuws erf aangetroffen achter Tiense school

Archeologie

Een archeologisch onderzoek achter basisschool De Uilenboom in Vissenaken leverde interessante resultaten op. Archeologen van Monument Vandekerckhove stootten er begin dit jaar op resten van een middeleeuwse woonerf. 

Het onderzoek kwam er op initiatief van de de school. Die wil graag nieuwe klaslokalen bouwen op een terrein achter het hoofdgebouw. Naar aanleiding daarvan voerde Studiebureau Archeologie in 2018 een vooronderzoek uit. Toen al was het zeker dat de bouwplaats archeologische resten bevatte. Uit welke periode was nog onduidelijk.

De archeologen vermoeden nu dat de meeste vondsten behoorden tot éénzelfde woonerf dat zou dateren uit de volle middeleeuwen tussen 1000 tot 1250. Een paar sporen zijn waarschijnlijk iets recenter. 

Kuilen en greppels in Vissenaken
Sporen van rechthoekige structuren in Vissenaken

De belangrijkste vondst op de site is een middeleeuwse huisplattegrond (foto links). Die kan men herkennen aan de paalkuilen in een bootvormige opstelling. Verder vonden de archeologen een aantal greppels en kuilen en twee rechthoekige structuren: van een ontginningskuil en een hutkom of kuilhuis (foto rechts). Dat laatste was een eenvoudig, half ingegraven bouwsel dat waarschijnlijk diende voor ambachtelijke activiteiten.

Een aantal van de kuilen vertoonde een gelaagd opvulling met afwisselend houtskoolrijke en zandlemige lagen. In deze kuilen wierpen de bewoners hun stookafval. Na gebruik lieten ze de kuilen telkens een tijdlang openliggen, waardoor er wat van het omliggende sediment kon instromen. Waarom ze dit deden is nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Binnen twee jaar verwachten we het resultaat van het wetenschappelijk onderzoek met een uitgebreide interpretatie. 

De opgraving in de achtertuin van de basisschool bleef niet onopgemerkt. De kinderen kregen dan ook een exclusieve rondleiding onder archeologische begeleiding. Want het is toch een bijzonder verhaal dat er onder hun voeten 800 jaar geleden mensen leefden en werkten.

Monument Vandekerckhove maakte alle foto's in dit artikel. Meer informatie over de opgraving vind je op hun Facebookpagina.