Over fabriekshallen en schoorstenen

Naar aanleiding van de publicatie ‘Eeuwen ondernemen. 100 honderdjarige bedrijven vertellen hun verhaal’, schrijft collega Leni Thiers een blog over bedrijfserfgoed. Ze gebruikt brouwerij Rodenbach in Roeselare als voorbeeld om aan te tonen dat het mogelijk is om een actief bedrijf te runnen in historisch erfgoed. 

Bedrijven die al meer dan honderd jaar actief zijn laten sporen na. Vaak begonnen als kleine vestigingen zijn ze geëvolueerd. De fabriek heeft het ritme gevolgd van het bedrijf. Dat betekent bijvoorbeeld dat de oorspronkelijke vestigingen zijn uitgebreid of vervangen door een groter en moderner complex. In sommige gevallen zijn de oude gebouwen echter blijven staan. Ze worden zelfs gekoesterd. Een mooi voorbeeld is de brouwerij Rodenbach in Roeselare.

Rodenbach is een nog actieve brouwerij in een beschermd gebouw. De huidige brouwerijgebouwen gaan terug tot 1864-1897 en worden gekenmerkt door een unieke ronde moutast en lagerkelders. In Vlaanderen zijn er maar enkele beschermde bedrijven die nog volledig operationeel zijn. .

De brouwerij is altijd in bedrijf gebleven. In recentere fases zijn er nog gebouwen bijgeplaatst, zoals een nieuwe brouwzaal en een bottelarij. De mouterij kreeg een uitbreiding. De meest waardevolle delen van de brouwerijsite zijn beschermd als monument.

De bescherming gebeurde in twee fases. In 1998 beschermde Vlaanderen drie specifieke gebouwen en interieurelementen omwille van de industrieel-archeologische waarde. Het gaat om het poortgebouw van de mouterij uit 1864, een ronde moutast van het zogenaamde Engelse type uit 1872 en de lagerkelder met meer dan honderdzeventig rechte eikenhouten foeders. De moutast en collectie eikenhouten foeders zijn uniek in Vlaanderen.

In 2003 werd het brouwerijgebouw zelf beschermd. De brouwerij illustreert de evolutie van de bierproductie sinds de negentiende eeuw tot het interbellum en heeft ook een grote architecturale waarde door de verzorgde aankleding van de brouwzaal.

Sinds de bescherming ondersteunt het agentschap Onroerend Erfgoed de eigenaars en beheerders van de brouwerij bij het beheer, herstel en/of herwaardering van het onroerend erfgoed. De brouwerij heeft onder meer premies ontvangen voor de restauratie en het onderhoud van de beschermde gebouwen en brouwinstallatie.

Bij ingrepen aan of in beschermd erfgoed bekijkt het agentschap Onroerend Erfgoed samen met de eigenaar hoe de erfgoedwaarden te verzoenen met de eisen van een hedendaagse bedrijfsvoering. Zo blijven de unieke elementen bewaard voor de toekomst en worden ze ook geïntegreerd in het gebruik van de site.

Meer informatie over het aanwezige onroerend erfgoed en het beschermde gedeelte zijn terug te vinden in onze inventaris.

In het tijdschrift Monumenten & Landschappen verschenen verschillende artikels over de boeiende geschiedenis van de brouwerij en de restauratie van haar gebouwpatrimonium. Interesse? Bestel dan M&L 8/3, 1989 en M&L 24/1, 2005 via MenL.onroerenderfgoed.be.

Je kan de publicatie ‘Eeuwen ondernemen. 100 honderdjarige bedrijven vertellen hun verhaal’ aankopen bij uitgeverij Snoeck