Van vervallen herenhuis tot hotel

Restauratie

Vijf jaar heeft het geduurd: de restauratie van het beschermde herenhuis Goed Van den Bossche in Tienen. Veel mensen vanuit de omgeving kennen het gebouw als de vroegere stadsbibliotheek. Het pand raakte nadien in verval. Nu herbergt het een nieuw hotel dat uitgeeft op het stadspark.

Het ‘Goed Van den Bossche’ was ooit een prachtig herenhuis met paardenstallen, serres, een park en aanhorigheden. Een rijke zakenman liet de laat-classicistische architectuur aan het begin van de negentiende eeuw optrekken als zijn woonhuis. Niet lang daarna kwam het goed in handen van de familie Van den Bossche. Naar deze rijke familie is de site genoemd. Zij lagen mee aan de basis van de Tiense suikerindustrie en gebruikten dat kapitaal om het perceel aanzienlijk te vergroten.

Léon-Pierre-Charles Van den Bossche verwierf het huis in 1885 via erfenis. Als amateur-botanicus vormde hij de tuin om tot een pareltje met meer dan 3000 zeldzame en exotische planten. Het huidige stadspark is er een vage maar herkenbare getuige van.

De site kwam in de jaren 1920 in handen van de Tiense Suikerraffinaderij. De toenmalige beheerder, Paul-Georges Kronacker ging er in 1928 wonen. In de Kronackerperiode werd de tuin aangepast aan de moderne en ook wel meer mondaine eisen van de bewoners. De huidige eendenvijver uit het stadspark werd oorspronkelijk bijvoorbeeld aangelegd als het zwembad van de familie.

(c) tienen.weleer.be

Al in 1944 ging het domein dienst doen als stadspark. De stad Tienen nam de site in erfpacht en installeerde de stadsbibliotheek in het herenhuis. De plaatselijke afdeling van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn betrok de lage vleugel. Verenigingen mochten twee van de serres gebruiken als vergaderruimte. De andere serres zouden later geheel of gedeeltelijk verdwijnen. Waar voorheen een tennisveld was, werd in 1952 een zuigelingenkliniek gebouwd.

In 2013 kocht de huidige eigenaar, Tom Decuypere, het domein aan. Het woonhuis zelf was zwaar vervallen. Nadat de stedelijke bibliotheek er in 1993 wegtrok, stond het jarenlang leeg. Dat zette de deur open voor vandalen. Het gebouw ging hierdoor in sneltreinvaart achteruit. Er moest dringend iets gebeuren.  

De stad Tienen verkocht het herenhuis aan een eerste privé-eigenaar, die startte met de restauratie voor dat de restauratiepremie toegekend werd. Jammer genoeg voerde hij de werken onoordeelkundig uit, met een proces verbaal en een herstelvordering tot gevolg. De huidige eigenaar kocht het herenhuis in deze omstandigheden. Omdat de restauratiepremie al was aangevraagd, kon hij snel starten met een vergunde restauratie.

Dit pand kent een lange geschiedenis. Eerst was het een woonhuis, daarna de stadsbibliotheek, nu is het een hotel. Die herbestemming past perfect bij de vroegere functie en gebeurde met respect voor de erfgoedwaarden. De oorspronkelijke structuur kon volledig behouden blijven, inclusief de overgebleven interieurelementen. Er zijn 21 kamers ingericht. Op het gelijkvloers van het hoofdgebouw zijn in de voormalige salons 3 vergaderruimtes ondergebracht. Op de verdiepingen en de zolder bevinden zich de gastenkamers.

Door de slechte toestand van het gebouw waren de restauratiewerken ingrijpend. De daken werden vernieuwd en de gevels kregen een nieuwe witte, gladde kalkbepleistering. Het schrijnwerk is nieuw, naar historisch model, en aangepast aan dubbele beglazing. Het historische grote raam in de traphal kon behouden blijven. Het parket, de natuurstenen vloer, historische deuren, de trap, het stuclijstwerk werden hersteld.  

Interessant om te weten: het ‘Goed Van den Bossche’ is niet alleen toegankelijk voor hotelgasten. In de dwarse zijvleugel van het gebouw is een brasserie ingericht voor iedereen. Je kan er genieten van het prachtige uitzicht op het stadspark. Dankzij de brasserie wordt de vroegere stadsbibliotheek voor een stukje teruggegeven aan de bevolking.

Inge Debacker, Cecile Boes en Elisabeth Geukens