Wat vinden we vandaag, bij Lidl onder de parking?

Na de Romeinse verovering van onze gebieden ontstonden naast landelijke nederzettingen en villadomeinen ook een aantal vici. Een vicus was een nederzetting met een centrumfunctie op economisch, religieus en/of administratief vlak. In het Vlaams-Brabantse Asse was er zo een vicus, toevallig in de buurt waar supermarktketen Lidl vandaag een van zijn vestigingen uitbreidt. En daarbij zijn vondsten gedaan die in een wel heel specifieke richting wijzen.

 

 

Vici ontstonden langs belangrijke wegen en kruispunten, bij oversteekplaatsen van rivieren, bij heiligdommen en militaire kampen, in de buurt van belangrijke grondstoffen of een combinatie van deze elementen. In heel Vlaanderen zijn er een 14-tal van dergelijke Romeinse vici gekend. Tot vandaag is geen enkele van deze centra archeologisch voldoende onderzocht. Het blijft beperkt tot kleine, lokale onderzoeken, waardoor we slechts een versnipperd beeld hebben van dit type van nederzetting. Elke bodemingreep in de buurt van een vicus, voor de bouw van woningen, bedrijfsgebouwen of  infrastructuurwerken, verdient daarom onze uiterste aandacht. En die kans kregen wij onlangs in Asse.

Bij de uitbreiding van de parking van de Lidl-winkel aan de Nerviërsstraat werd een stukje van die vicus aangesneden. Een aandachtige voorbijganger merkte op dat er bij de graafwerken enkele verkleuringen in de bodem te zien waren. Dit was voldoende aanleiding om een vondstmelding te doen bij het agentschap Onroerend Erfgoed, dat meteen een archeoloog ter plaatse stuurde. Die kon vaststellen dat het inderdaad om belangrijke sporen in het zuidelijk deel van de Romeinse vicus ging. Samen met de eigenaar werd plannen gemaakt om ze te registreren en te onderzoeken tijdens een korte opgraving, onder leiding van het archeologisch bureau BAAC

 

Religieus?

De resultaten zijn best bijzonder te noemen. De onderzoekers van BAAC troffen verspreid over het terrein meerdere kuilen aan. De meeste bevatten de gebruikelijke Romeinse vondsten zoals aardewerk, bouwmateriaal, munten, dierlijk bot… Maar in enkele van die kuilen werden dingen aangetroffen die heel waarschijnlijk een religieuze functie hadden, en dus gelinkt kunnen worden aan een heiligdom. In één kuil zat een fraaie bronzen armband, samen met een volledig intact klein potje. Er was ook een kuil met een fragment van een pijpaarden beeldje, wat verbrand botmateriaal en stukken ceramiek. Het zijn voorwerpen die specifiek doen denken aan offergaven. Mogelijk ligt de Lidl van Asse dus in de nabijheid van een vroegere Romeinse tempel of een heiligdom. In het verleden werden er op de aanpalende percelen ook al vondsten gedaan die in dezelfde richting wijzen. Die theorie wordt dus alleen maar waarschijnlijker.

Dit succesvol onderzoek toont opnieuw aan dat we bij elke bodemingreep in een vicus aandachtig moeten zijn. In het Romeinse centrum van Asse kan men bij toekomstige werken best rekening houd met dit rijke ondergrondse erfgoed. 
 

 

Een fraaie en intacte bronzen armband, waarschijnlijk een offergave.

 

 

 

 

 

Een klein potje, slechts 6 cm hoog en 6 cm breed. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de inhoud ooit kan geweest zijn.