Het is een internationale trend om het maatschappelijke belang van erfgoed aan te tonen met cijfers, grafieken en statistieken. Het gegoochel met vastgoedprijzen, economische impactanalyses, … doet soms vergeten dat erfgoed om meer gaat dan de cijfers. Daarom schreven enkele beleidsmedewerkers deze blog. Ter inspiratie bij de start van de nieuwe beleidsperiode.

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Landschappen

Aan de Langenberg in Diest, langs de Turnhoutsebaan, wordt tijdelijk opnieuw Diestiaan ijzerzandsteen ontgonnen. Opnieuw, want er zijn geen groeves meer waar ijzerzandsteen ontgonnen wordt. En tijdelijk, want deze werken gebeuren op een werf van het agentschap Wegen en Verkeer. Een scherpe bocht in de weg krijgt er een nieuwe curve, waardoor hij minder gevaarlijk wordt.

Zes maanden lang onderzocht een team archeologen van ons agentschap en Monument Vandekerckhove NV de middeleeuwse locatie van de leprozerie ‘Hooge Siecken’. Voor het eerst in Vlaanderen wordt een groot deel van zo’n domein opgegraven en krijgen we een beeld van de inrichting voor middeleeuwse ziekenzorg in een Vlaamse grootstad. Naast middeleeuwse resten zijn op de site ook resten van een 17de-eeuwse boerderij gevonden en sporen uit de Eerste Wereldoorlog.
Op zaterdag 21 september kan iedereen de site bezoeken. Daarna verdwijnen alle sporen voorgoed onder de grond.

Thema's

Archeologie

Archeologisch onderzoek in Halle leverde een interessante kijk op de stadsontwikkeling aan de oude stadsvesten. Archeologen van RAAP vonden er resten van een 19de-eeuwse brouwerij, funderingen uit de 18de eeuw, resten van de stadsvesten uit de 14de eeuw en sporen van laatmiddeleeuwse landwinning en stadsuitbreiding langs de Zenne. 

Thema's

Archeologie

Onderzoek