Recent was er in het parlement een Vraag om Uitleg aan Vlaams minister van Onroerend erfgoed Matthias Diependaele: ‘Waarom stijgt het aantal meldingen van detectievondsten niet mee met het aantal erkende detectoristen?’ Goeie vraag, maar niet eenvoudig te beantwoorden. Niet iedereen zoekt even frequent, en niet iedereen vindt evenveel. Een patroon dat we echter wel vaststellen, is dat er soms dingen wel gevonden maar niet gemeld worden. We willen niet suggereren dat dat uit kwade wil gebeurt, maar het is wel jammer, want het belet ons de juiste wetenschappelijke conclusies te trekken.

Thema's

Regelgeving en beleid

Tijdens de voorgaande beleidsperiode (2014-2019) stond het afronden van de herinventarisatie van de gemeenten in de Vlaamse Rand hoog op ons prioriteitenlijstje. We voegden updates en aanvullingen toe aan onze online inventaris. Merchtem was een van de laatste gemeentes die aan bod kwam. Het bleek een bijzonder interessante gemeente te zijn. Welk erfgoed voegden we toe en waarom? 

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Inventaris

Onderzoek

Wortel- en Merksplas-Kolonie verdedigen dit jaar de Belgische eer op de Europese Landschapsprijs van de Raad van Europa. Deze prijs kadert binnen de Europese Landschapsconventie, een overeenkomst waar 41 landen op intekenden. In deze blog leggen we je uit wat deze belangrijke, maar relatief onbekende conventie precies betekent en hoe wij als agentschap werken aan een bredere toepassing ervan. Met op het einde drie concrete wensen voor het landschapsbeleid in Vlaanderen. 

Thema's

Landschappen

Regelgeving en beleid

Sinds het begin van dit jaar zijn onze collega’s-archeologen van de afdeling Onderzoek en Bescherming al acht keer uitgerukt na de melding van een toevalsvondst. Regelmatig halen zij daarmee de lokale pers. Maar hoe zit dat nu ook alweer met die meldingsplicht, en wat precies is een archeologische toevalsvondst.

Thema's

Archeologie

Nog tot eind augustus is jong en oud welkom in Ieper voor een unieke tentoonstelling, gewijd aan de archeologie van de Eerste Wereldoorlog. Tijd dus om kort stil te staan bij het ontstaan van deze niche binnen de erfgoedsector.

Thema's

Archeologie