Tijdens de voorgaande beleidsperiode (2014-2019) stond het afronden van de herinventarisatie van de gemeenten in de Vlaamse Rand hoog op ons prioriteitenlijstje. We voegden updates en aanvullingen toe aan onze online inventaris. Merchtem was een van de laatste gemeentes die aan bod kwam. Het bleek een bijzonder interessante gemeente te zijn. Welk erfgoed voegden we toe en waarom? 

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Inventaris

Onderzoek

Archeologisch onderzoek in Halle leverde een interessante kijk op de stadsontwikkeling aan de oude stadsvesten. Archeologen van RAAP vonden er resten van een 19de-eeuwse brouwerij, funderingen uit de 18de eeuw, resten van de stadsvesten uit de 14de eeuw en sporen van laatmiddeleeuwse landwinning en stadsuitbreiding langs de Zenne. 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Archeologisch onderzoek aan de G. Demeurslaan in Beersel nam het perceel ten zuiden van de mottesite van Neerdorp onder de loep. Archeologen van het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) troffen er de ambachtelijke zone aan van het neerhof, maar ook veel oudere resten. 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Een archeologisch onderzoek achter basisschool De Uilenboom in Vissenaken leverde interessante resultaten op. Archeologen van Monument Vandekerckhove stootten er begin dit jaar op resten van een middeleeuwse woonerf. 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

In een vorige blog vertelden we over het ontstaan en de verspreiding van de cultuur van de Bandkeramiek. Die verspreidde zich vanaf de 6de millennium voor Christus razendsnel over Europa. De Bandkeramiekers waren immigranten uit het Oosten. We schetsten als het ware een grote gelukkige gemeenschap die zich al huppelend door Europa verspreidde, in volledige harmonie, met bloemen in het haar en een gedomesticeerd grassprietje tussen de tanden. Varkentjes, schaapjes en koetjes gezellig meesjokkend. Die eenheid zou mettertijd wel wegebben. Gezien het grote verspreidingsgebied van de cultuur en het gebrek aan internet is dat natuurlijk niet onlogisch.

Thema's

Archeologie

Onderzoek