Op algemeen verzoek is de metaaldetectieblog van deze maand niet om te lezen, maar om te kijken. We krijgen soms de opmerking dat ons digitaal meldingsformulier voor detectievondsten niet voor iedereen even duidelijk is. Om een en ander op te helderen, hebben we een instructievideo gemaakt. 

Thema's

Regelgeving en beleid

Recent was er in het parlement een Vraag om Uitleg aan Vlaams minister van Onroerend erfgoed Matthias Diependaele: ‘Waarom stijgt het aantal meldingen van detectievondsten niet mee met het aantal erkende detectoristen?’ Goeie vraag, maar niet eenvoudig te beantwoorden. Niet iedereen zoekt even frequent, en niet iedereen vindt evenveel. Een patroon dat we echter wel vaststellen, is dat er soms dingen wel gevonden maar niet gemeld worden. We willen niet suggereren dat dat uit kwade wil gebeurt, maar het is wel jammer, want het belet ons de juiste wetenschappelijke conclusies te trekken.

Thema's

Regelgeving en beleid

Nu de zomer in het land is, zoekt men graag wat verkoeling bij het water. Uit de media blijkt dat meerdere mensen daarbij aan het magneetvissen slaan. We wijzen graag op de do’s en don’ts, zodat het voor iedereen een fijne bezigheid blijft.

Thema's

Erkenningen

Regelgeving en beleid

Wortel- en Merksplas-Kolonie verdedigen dit jaar de Belgische eer op de Europese Landschapsprijs van de Raad van Europa. Deze prijs kadert binnen de Europese Landschapsconventie, een overeenkomst waar 41 landen op intekenden. In deze blog leggen we je uit wat deze belangrijke, maar relatief onbekende conventie precies betekent en hoe wij als agentschap werken aan een bredere toepassing ervan. Met op het einde drie concrete wensen voor het landschapsbeleid in Vlaanderen. 

Thema's

Landschappen

Regelgeving en beleid